News

Oyuna lig kuran kaptan

Oyuna lig kuran kaptan

Sezai Karakoç, dünya sürgününün uzatılmamasını diledikten tam kırk altı yıl sonra dileğine kavuştu. Rabbi onun sürgününü uzatarak bize ondan muhteşem bir oyun tahtası bıraktırdı. Bu oyunun poetik ve politik veçhelerini Türk kanonunun tarihî macerasından biliyoruz. Muhteşem bir ‘lig’ oluşturmuştu. Hz…

Oyuna lig kuran kaptan

Sezai Karako, dnya srgnnn uzatlmamasn diledikten tam krk alt yl sonra dileine kavutu. Rabbi onun srgnn uzatarak bize ondan muhteem bir oyun tahtas braktrd. Bu oyunun poetik ve politik vehelerini Trk kanonunun tarih macerasndan biliyoruz. Muhteem bir “lig” oluturmutu. Hz. Mevln’nn ontolojik, poetik vehesini anlatt bu oyun, bugn Mslmanca bir tefekkr, tahayyl ve hayat kurmak cehdindekilerin nnde yeniden “lig”ine kavumak zere duruyor.

ki yz yldr Trk airinin ii tarifsiz zor. Her eyden nce byk harflerle yazlabilen bir “Trk iiri” vardr gemilerinde. nlerinde ise ad, gemiinde stlendii kaderden tr btnyle byk harflerle yazlmas gereken lkin gemiiyle ba zedelendii iin ancak geleceine atfla tasavvur ve tahayyl edilebilen bir “TRKYE”. Bu gemi ve gelecek arasnda, yaanan zamann hi de mmbit olmayan atmosferinin arl airi beklemektedir. Szgelimi bir ngiliz airi iin byle bir durum sz konusu deildir. Nasl olsun ki… Gne batmayan Byk Britanya mparatorluu, “devlet idesi”ni son iki yz yldr kaybetmek bir yana berkitmitir.

Ortak mcadele bilinci

Bu yzden T. S. Eliot’un orak lke’si ile Ezra Pound’un Kantolar’, Sezai Karako’un Hzrla Krk Saat’i ile smet zel’in Of Not Being a Jew’ne kar galebe alar grnr. nk onlarn poetik ve politik “oyun”larnn dnya apnda bir “lig”i vardr. Karako ve zel’in ise brakn dnya apn Trkiye’de bile yoktur. Kurulmasna imkn olmamtr. Onlar kendi liglerini kurmak zorunda kalacaktr.

Nedir bu lig meselesi? Entelijansiyadr. Rus devrimini gerekletiren entelektellerinin daha on dokuzuncu yzyln ortalarnda sorduu sorularla ekillendii iin Ruslarla ilikilendirilen entelijansiya. Isaiah Berlin, Rus icad olan bu kavramn entelektel ile farkn, doup gelitii dnya asndan yle izah ediyor: “Entelekteller srf fikirlerle ilgilenen insanlardr, estetlerin eyann olabildiince gzel olmalarn istemeleri gibi, entelekteller fikirlerin olabildiince ilgin olmasn isterler.

Entelijansiya, tarihsel olarak, belli toplumsal fikirler etrafnda birlemi, ilerlemeye, akla inanan; gelenekselcilii reddeden; bilimsel yntemlere, serbest eletiriye, bireysel zgrle inanan, ksacas gericilie, yobazla, Kilise’ye ve otoriter devlete kar kan; her eyden nce insan haklar ve makul bir toplumsal dzen iin, birbirleriyle bir ortak davada mcadele eden sava yoldalar olarak gren kiilerdir.” (1) Trkiye iin bu izah kukusuz pozitivist, laik bir Trkiye tasavvur ve tahayyl edenler iin epeyce yerindedir. “Kilise”nin yerine “slam” koymulardr ve yeni kurulan Trkiye’den arlk sonras Rusya’sna benzer lke karmak istemilerdir. Rus entelijansiyasnn Neayev’i, Bakunin’i, Herzen’i varsa Osmanl pozitivistlerinin Ali Kemal’i, Beir Fuat’, Tevfik Fikret’i vardr. On dokuzuncu yzyl Rus entelijansiyas, Berlin’in ifadesiyle Alman dncesinin bir eyaletiyse Osmanl entelektelleri de Fransz aydnlanmaclnn, laisizminin, materyalizminin bir acentesi gibi alr. Bu acente, yeni Trkiye’nin kurulduu gnlerde ngiltere’nin, ikinci paylam sava sonrasndaysa ABD’nin emri altnda aydnlk taslayacaktr.

Kart entelijansiya

Ekim Devrimi sonrasnda komnist Rusya’ya tbi olanlar da bunlara eklersek Trkiyeli entelekteller, Batl lkelerin amiyane tabirle “bayiler toplants”nn gzde isimleri olmakta yaracaklardr. Attila lhan, Can Ycel, Cemil Meri gibi be ismin, arldklar halde gitmedikleri bu toplantlara, Murat Belge’den Orhan Pamuk’a, Tanl Bora’ya kadar nice isim, sevgilisinden mektup alm yeniyetmeler gibi koa koa gitmilerdir. Hsl Rus entelijansiyas, arlk sonrasnda, komnizmi Rus mparatorluu kurmak iin payanda olarak kullanmay akl edebilmiken Osmanl’nn son dnem mnevverleri ile Cumhuriyet’in laik, pozitivist aydnlar snrlarna hapsolup idi edilmi bir Trkiye’de Batl fikirlerin acentesi olmay kendilerine yedirmiler hatta bu hususta saflarn yle sklatrmlardr ki Hintlileri bile amlardr. Bu yzden de nicedir dnyada entelijansiyasyla, devlet adamlaryla var olabilen bir Rusya varken aydnlaryla, brokratlaryla var olabilen bir Trkiye olamamtr. Nasl olabilirdi ki… Aydnlar, brokrat ve onlarn yanna eklenebilecek teknokratlarn byk aklar Trkiye deil her eidiyle Bat olmutur. Neredeyse iki yz yldr Trkiye’ye varln aydnlar deil halk kazandrmtr. te tam da bu yzden bugn siyasetin, edebiyatn, sanatn gz gibi bakmas gereken, kresel kapitalizme teslim olmayarak 15 Temmuz’da dimdik duran halkmz her eyin stndedir. O ala gs gerer ama gsz bir Trkiye istemez. Fakat onun karnnn tokluu ve srtnn peklii anasnn ak st gibi hakkdr ve hakk sarp sarmalanp en gzel armaan olarak verilmelidir. Zira Trkiye’nin, tarihin iinden gelen misyonunu lavetmek isteyenlere kar tabir caizse “kart entelijansiya”s halk olmutur.

Bat acentesi bir Trkiye

Rus entelijansiyas Hristiyanlktan ksa da byk bir Rusya d kurarken slam’a derece derece kar olan Trk pozitivist, laik aydn byk bir Trkiye d deil Bat’nn acentesi bir Trkiye istemitir. Trkiye’de Batl okumularn dnce “lig”i aa be yukar byle ekillenmitir. Bugn bu “lig”, iki yz yldan beri gelen alkanlklarn srdrmektedir. Daha da ktrmlemi olarak… Zira bugn Attila lhan, Can Ycel gibi ilerinde gerei seslendiren aykr sesler de yoktur. Trkiye’nin “pozitivist, laik ligi”, Trkiye iin Batllara “iyi damat olmak” vaadini yinelemektedir. Bu vaadin izzetinefsine dokunacan grp de lhan ve Ycel gibi olabilecek airleri kar m bilemem ama akademisyenler, siyaset adamlar, yazarlar, romanclar, mzisyenlerden kabileceine dair umudum yok. ksa ksa yine airlerdir, “bayiler toplants”na gitmeyecek olanlar. Hsl laik, pozitivist de olsa sahici bir Trk airinin ii zordur. Attila lhan’n u cmlelerinin peini yaanan zamanda kurabilecek olan varsa beri gelsin: “ngiliz aydn, ngiliz halkndan, ancak ‘derece’ itibariyle ‘yksek’te durur, ‘mahiyetleri’ deimez: ikisi de Bat’dadrlar, ikisi de Batl! Trk aydn Trk halkndan, mahiyet itibariyle yksekte duruyor: O Bat’dadr, Batl geinir; halk ise Dou’da, en azndan Ortadou’da, halk kendi tarihini ve kltrn yaar; aydnlar, ‘sistem’in ona bitii, tarih ve kltr! stelik bunu ayrcalk sanp affedilmez kopukluklarnn sorumluluunu, halkn anlayszlna ykleyip dururlar. ” (2) lhan’n tespitlerinin zerinden geen zaman iinde, kresel kapitalizm, lhan’n sz ettii aydnn baaramad Trk halkn Batllatrma iini maalesef baarmak, insanmz bakalama uratmak zeredir. lhan’n pei sra giden air karsa bu vaka ncelikli meselesi olacaktr kukusuz.

Trkiye’de tefekkr, tahayyl dnyasn ve tabii hayatn slm zere kurmu airin de ii zordur. Mehmet kif, Necip Fazl iin sarf edilen “gerici” kelimeleri saylsa dnyann etrafnda birka tur atlabilir. Yukarda da ifade ettiim gibi Trkiye’de sol dnce, bandan beri, kendini slam kart olarak tanmlad iin slm olan her eye kar “gerici” kelimesini bir sopa gibi kullanr durur. Dnya ekilden ekle girer, komnizm ker, kapitalizm kreselleir ama Trkiye’de sol dnce maalesef azck olsun yerlileemez. San, slam’ istismar ederek kat ettii yolu sol, kart olarak kat etmek ister. Bu artlar altnda Trkiye’de Mslmanca dnen, d kuran bir airin ii tarifsiz zor olacaktr.

Resm ideoloji iin c

Sezai Karako’un bana da bundan bakas gelmez. 1950’l yllarn ortalarnda adeta patlak veren bir iir tarzna bakalar “kinci Yeni iir”, derken o, “Yeni Gereki iir” diyerek enfes bir adlandrma yapar. Daha da ileri gider ve Edip Cansever’in Yerekimli Karanfil kitabndaki iirlerin materyalist bir zihnin rn olduunu tespit ederek iirde metafizik olann yerini en gl perdeden seslendirmi olur. Olur da ne mi olur? Cemal Sreya haricindeki dnemin tm materyalist, pozitivist, laiklik ampiyonu airleri, eletirmenleri stne ullanr. Karako, altta kalmasa da anlar ki Trkiye’de cahillerle tartlmaz. Bu yzden de kendi kuandan balayarak sol edebiyat iktidarn dlar. Tabii onlar tarafndan dlanr da. Bu bakmdan Ahmet Oktay’n 1970’lerin sonunda kaleme ald “Resm deoloji Tarafndan Dlanan Yaznsal ktidar Dlayan Bir air: Sezai Karako” yazs bu resmi yanstr. Resm ideoloji iin kif, Necip Fazl gibi Sezai Karako da cdr ona gre. yle der Oktay: “Mehmet Akif, Trkiye’nin geliim sreci iinde nasl Tevfik Fikret’e kar yitirdiyse, ayn nedenler ve gerekelerle Karako da kendisinden ok daha deersiz airlere kar yitiriyor.” (3)

Bir Marksist olarak Ahmet Oktay, vicdanl bir eletirmendir Karako’a kar. airin dlanmaya karlk gelitirdii dlama gcn de vurgulamaktan geri durmaz. Hatta daha da nemli bir tespit yaparak onun “sa kesim”deki yerini netlikle saptar: “Bu yitirme szc daha ok Batc/laik gre bal yaznsal iktidar evresinde geerlidir ama sac ideolojinin baskc dzenlere eilim duyan kesimlerinin de Karako’un szn desteklemedii sylenmelidir.” Karako’un bana kalrsa asl zorluk yaad evre buradadr: Onunla ayn “oyun”u oynuyor grnp de oyuna kalkmayarak oyunun doasn bozanlar. Karako’un oyuna bir lig kurmak isterken ektii yalnzlk buradadr. O siparii kendinden olan terziler gibi yaamak zorunda kalm ve bu durumu iselletirmitir. Oyunun adn koyan; kurallarn tarihin iinden alp yaanan zamana getiren; kaleciliini, kaptanln, santrforluunu yapan olmak durumunda kalmtr. Dirili dergisi, yaynlar ve partisi, onun tek banalnn deilse bile onunla ak atacak oyuncularnn olmaynn misalleriyle doludur. Parti kurulmas icap ettiinde be isimden bakas bulunamaz. Dergide oyun icra edilecei vakit de aldklar paslar zayi edeceklere boyun bkerek pas atmaya devam edecek kaptan olmak Karako’un severek benimsedii yazgs olacaktr. Kukusuz seveni ok sevmitir Karako’u ama onlarn da kaderi fazlasna elvermemitir. Karako’un yazgs yaad zamanda meydana getirmenin estetii demek olan slam estetiini diriltmektir. Bakalarnn bir “klt” olarak and Hz. Hzr’la her akam ayn saate Yenikap sahilde kayalklar arasndaki bir kahvede randevular. O mbarek de ona, her bulumada o muhteem iirin bir blmn armaan olarak verir. Daha yirmili yalarnn banda Ping Pong Masas iiriyle dirilttii “ak idesi”ni yllar sonra gelenei rejenere ederek oyun sahasna getirir. Oyun sahas modernist, sosyalist gereki eilimli nice yeteneksiz airle kaplanmtr. slamc yeteneksizler de az deildir ama Karako, hepsine tahamml eder. Muhakkak bizim gibi onu yorumlamaya cret edenlere de etmitir. Oyunu defalarca yeniden kurar. Bu noktada smet zel ile benzeirler. zel, tahamml edemedii yerde fkelenir. Karako ise susar.

Onun malubuyum

Bendeniz ikisini de fke ve suskunluklaryla ok sevdim hep. Bu yzden de uzun zamandr, brakn Trkiye’yi, dnyann iki byk airi Trkiye’de nefes alyor. kisi de has birer Mslman. Lakin Trkiye’nin bundan haberi yok, deyip durdum. imdi Sezai Karako, dnya srgnnn uzatlmamasn diledikten tam krk alt yl sonra dileine kavutu. Rabbi onun srgnn uzatarak bize ondan muhteem bir oyun tahtas braktrd. Bu oyunun poetik ve politik vehelerini Trk kanonunun tarih macerasndan biliyoruz. Muhteem bir “lig” oluturmutu. Hz. Mevln’nn ontolojik, poetik vehesini anlatt bu oyun, bugn Mslmanca bir tefekkr, tahayyl ve hayat kurmak cehdindekilerin nnde yeniden “lig”ine kavumak zere duruyor:

Oyun tahtasnda bu oyundan bakas yoktu.

Oyna dedi; ilave yapmay ne bilirim?

Ben mevcut olan bir oyunu oynadm;

Kendimi belya attm.

Bel iinde de onun tatlarn tadyorum;

Onun malubuyum, onun malubuyum,

onun malubu.

fedai.celal@gmail.com

Kaynaklar

1-Isaiah Berlin, Isaiah Berlin’le Konumalar, (ev.: Zeynel Abidin Kln), st., 2016, s. 178-179.

2-lhan’n iki kitanndan derlenen bu grleri iin bkz. Trk Aydn ve Kimlik Sorunu, (Haz. Sabahattin en), Ank., 1995, s. 380.

3-Ahmet Oktay, Yazlanla Okunan, st., 1983, s. 222.

Sosyal Lig

İçindeki futbol aşkı bambaşka! Hemen indir kazanmaya başla!

Sosyal Lig

Petrol Ofisi Sosyal Lig, Türkiye’nin en büyük fantezi futbol uygulamasıdır.Klasik fantezi futbol prensibine göre işleyen Sosyal Lig uygulamasında kullanıcılar, verilen bütçeyle Süper Lig futbolcularından kadro kurmakta ve kadrolarına seçtikleri futbolcuların Süper Lig’de o haftaki gerçek maç istatistikleriyle Sosyal Lig puanlama sistemine göre puan toplamaktadır. Kullanıcılar, topladıkları puanlarla haftalık ve genel klasmanlarda birbirleriyle sezon boyunca rekabet etmektedir.

Uygulamaya Facebook hesabı ya da mail adresiyle üye olunabilir. Üyelik aşamasında belirlenen TAKIM ADI aynı zamanda uygulamadaki KULLANICI ADI olacaktır.

Takım adı oluştururken aşağıdaki notlar dikkate alınmalıdır.

Takım adı küfür, hakaret, siyasi ve dini söylem ya da rahatsızlık yaratıcı ifade içeremez. İçeren kullanıcıların oyuna erişimi engellenir ve tekrar üye olamaz.

Uygulamanın ana menüsünde yer alan KADRO KUR bölümünden kadro oluşturulabilir, kadroyla ilgili tüm ayarlamalar yapılabilir.

Kadro kurarken aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Haftalık kadrolar, önceki fikstür haftasının ilk maçının başlangıç saati ile ilgili haftanın ilk maçının başlangıç saati arasında oluşturulabilir. Bir fikstür haftasının ilk maçı başladıktan sonra o fikstür haftasına ait kadrolarda hiçbir değişikliğin yapılması mümkün değildir, sistem buna asla izin vermez. Bu süreçte yapılan değişiklikler, bir sonraki haftanın kadrosuna yöneliktir.

Örnek: 5. Fikstür haftası için kadrosunu güncellemek isteyen Soysal, 4. fikstür haftasının ilk maçı başladıktan sonra 5. fikstür haftasının ilk maçı başlayana kadar kadrosunu oluşturmak, son değişikliklerini yapmak ve kaydetmek zorundadır. Soysal, 5. Fikstür haftasının ilk maçı başladıktan sonra Soysal, KADRO KUR bölümünden değişiklik yaparsa bu 6. fikstür haftasına yönelik olarak sisteme kaydedilir, bu değişiklik hiçbir şekilde 5. fikstür haftasının kadrosunu etkilemez.

Gerekli durumlarda (puan hesaplama, güncelleme) sistem yönetim tarafından kapatılabilir ve bu süre içerisinde kadro oluşturulmasına izin verilmeyebilir.

Kurulan bir kadro, sonraki haftalarda güncellenmezse, son kaydedilen kadro mevcut kadro olarak dikkate alınır. Sonraki hafta puanı, bu kadroya göre belirlenir. Kadro güncellemek, 10 puan olarak haftalık puana eklendiği için kadro güncellenmesi, kullanıcıları haftalık ve genel sıralamada ön sıralara taşımaktadır. Bu yüzden kadroların her hafta güncellenmesi tavsiye edilir.

Kadronuza alınan futbolcuların bilgileri güncellendiği zaman (takım, pozisyon ve fiyat değişikliği gibi) mevcut Sosyal Lig oyun kurallarını bozan bir kadro formasyonu ortaya çıkabilir. Değişiklik, Sosyal Lig yönetimi tarafından kadro seçiminden sonra yapıldığı için kadro güncellenmediği sürece bu formasyon geçerli sayılacaktır. Ancak kadroda herhangi bir güncelleme yapıldığında kadroyu kaydetmek için mevcut kuralları/dinamikleri tekrar dikkate alarak kadro oluşturulması gerekecektir.

Örnek: Soysal ve Burcu, 5 milyon Euro değerindeki Ali Öztürk’e yer verdikleri kadrolarını Salı günü güncellemişlerdir. Çarşamba günü sistemde Ali Öztürk’ün fiyatı 6 milyon Euro olarak güncellenmiştir. Bu güncellemeden sonra kadrosunda güncelleme yapan Soysal, kadrosundaki Ali Öztürk’ü 6 milyon Euro fiyata göre değerlendirmek zorunda kalacaktır. Salı gününden sonra kadrosunu güncellemeyen Burcu’nun kadrosunda ise, Ali Öztürk 5 milyon Euro değeriyle yer alacaktır.

Seçilen futbolcuların puanları o hafta oynayacakları gerçek maçlardaki performanslarının Sosyal Lig puan sistemindeki karşılığına göre hesaplanmaktadır. Tüm istatistik ve puanlamalar anlık, canlı şekilde takip edilebilir. Ancak resmi sonuçlar, ilgili lig haftasının en son oynanan Süper Lig maçı sonrasında açıklanır. Resmi sonuçlar teknik bir sorun olmadığı sürece ilgili haftada oynanan son maçtan 1 gün sonra uygulamada bir pop-up ya da Puan Tablosu bölümünde duyrulur. Ayrıca Sosyal Lig uygulamasında da haftalık sıralama sonucunda telefon ödülü kazanan kullanıcı ve yakıt ödülü kazanan 100 kişi duyurulmaktadır.

Hükmen veya erteleme kararı verilen maçlarda ise;

Sosyal Lig’in genel işleyişinde haftalık ve genel klasman olmak üzere iki farklı sıralama vardır.

Oluşturulan haftalık kadro üzerinden bir fikstür haftası sonunda haftalık puan ortaya çıkmaktadır. Haftalık klasman, bir haftada bu kadro puanıyla elde edilen dereceyi gösterir.

Haftalık klasman sırasıyla aşağıdakilere kriterlere göre işler. Bir kriter maddesindeki eşitlik durumunda sonraki kriterde en iyi değer aranır.

Genel klasman puanı, tüm haftalık puanlar ile rozetlerden alınan puanların toplamından oluşur.

Genel klasman sırasıyla aşağıdakilere kriterlere göre işler. Bir kriter maddesindeki eşitlik durumunda sonraki kriterde en iyi değer aranır.

Sosyal Lig’de 8 seviye bulunmaktadır. Haftalık kadro puanı ve rozetlerden alınan puanlar seviyenin yükselmesini sağlar. Oyuna 1. seviye Acemi olarak başlanır. Toplanılan puanlara göre 8. yani son seviye Efsane’ye kadar ilerlenebilir.

Seviye ilerledikçe stadyum geliştirerek stadyum gelirleri artırılabilir ve haftalık bütçe yükseltilebilir.

Sosyal Lig’de gösterilen başarılı performanslar rozet kazandırabilir. Bu rozetlerin puan karşılığı da genel klasman puanına eklenir. Hangi durumlarda kaç puanlık rozet kazanıldığı aşağıdaki gibidir:

Oyuna 80.000.000 €’luk bir baz bütçe ile başlanır. Oyun içindeki bazı geliştirme ve özelliklerle bu bütçe artırılabilir.

Petrol Ofisi istasyonlarından ücretsiz olarak alınabilen bir Positive Card aktifleştirilip oyundaki hesaba tanımlanması 5.000.000 € ek bütçe kazandırır. Bu bütçe, tanımlı kartla yapılan ilk yakıt alışverişi sonrasında baz bütçeye eklenir ve Positive Card entegrasyonu devam ettiği sürece haftalık bütçeye yansıtılır.

Oyunda tanımlı Positive Card ile yapılacak yakıt alımları, ilgili fikstür haftası içerisinde bütçeye ek olarak yansıtılır.

Her 10 TL’lik yakıt alışveriş için 500.000 € ek bütçe elde edilir. Bu bütçe sadece içinde bulunulan fikstür haftasında geçerlidir.

Bir fikstür haftası içinde en fazla 500 TL’lik yakıt alışverişi karşılığında 25.000.000 € haftalık ek bütçe kazanılabilir.

Yakıt alımlarından kazanılacak ek bütçe, takım adı ve Positive Card eşleştirmesi yapıldıktan sonraki yakıt satın alımlarıyla birlikte aktif olacaktır. Örneğin, Salı günü kart tanımlaması yapıldığında Pazartesi günü yapılmış olan yakıt alımından ek transfer bütçesi kazanılamaz.

Yakıt alışverişlerinden kazanılan ek bütçe her fikstür haftasında sıfırlanır. (Süper Lig’e ara verilen Milli Maç haftaları vb. dönemlerde fikstür haftası 7 günden daha uzun olabilir veya çift maç haftalarında 7 günden daha kısa olabilir. Bu durumda fikstür haftası başlayana kadar yaptığınız yakıt alışverişleri ek bütçe olarak kullanılabilecektir. Limit her durumda 25.000.000 €’dur.)

Günlük yakıt alışverişlerinden kazanılan ek bütçe her zaman anında Sosyal Lig gelirlerine yansır. Ayrıca, Sosyal Lig’e tanımlı Positive Card’larla yapılan alışverişler, daha sonraki yakıt alımlarında kullanılmak üzere 2 kat daha fazla Positive yakıt puanı kazandırır. Üstelik, indirim kartlarıyla gerçekleştirilen yakıt alışverişleri de filtreye takılmadan otomatik olarak yansıtılacaktır. Ancak satış anında indirim özelliği taşıyan kartlarda istasyonlarda daha sonraki satın alımlarda kullanmak üzere yakıt puan birikmemektedir.

Örnek:

NOT: Positive Card ile Sosyal Lig’e ilişkin kazanılan ek gelirler hiçbir şekilde Positive Card ile yapılan yakıt alışverişlerinde biriken puanlarınızdan düşülmez.

Bir fikstür haftası boyunca uygulamaya giriş yapılan gün başına 250.000 Euro haftalık Sıkı Takip Bütçesi kazanılabilir. Günlük uygulamaya girişle elde edilen bu kazançlar, uygulama içinden yönlendirilen günlük sorular aracığıyla ikiye katlanabilir. Buna göre, bir fikstür haftası boyunca günün sorularının doğru yanıtlanmasıyla her doğru yanıt başına 250.000 Euro Hazırcevap Bütçesi kazanılabilir.

Seviye atladıkça oyunda bulunan toplam 8 tane stadyum geliştirilebilir. İlk seviye stadyumda 250.000 €, 8. seviye stadyum gelişmesinde toplam 2.500.000 € stadyum geliri kazanılabilir. Yeni seviye stadyum geliri elde edilmesi durumunda önceki seviyenin geliri hesaba katılmaz.

Sosyal Lig’de bir arkadaş grubuyla veya diğer kullanıcılarla özel alt ligler oluşturarak ya da diğer liglere katılarak rekabet etmek mümkündür.

Aşağıdaki koşullara uyulması koşuluyla bir özel lig oluşturulabilir;

Sosyal Lig’e masaüstü bilgisayarlarından giren kullanıcılar Lig içerisinde mesaj panosu içerisinden iletişim kurabilirler.

Özel liglerin genel puan sıralaması o ligin başladığı haftaya göre hesaplanır. Bu sıralamadaki puana rozet puanları dahil edilmez.

Lig puanı ortalaması (toplam puan/kullanıcı sayısı) formülü ile hesaplanır.

Sosyal Lig, Günün Sorusu ve Sıkı Takip Bütçesi’yle yeni sezonda her gün kazandırıyor.

Bir fikstür haftası boyunca uygulamaya giriş yapılan gün başına 250.000 Euro haftalık ek bütçe kazanılabilir. Günlük uygulamaya girişle elde edilen bu kazançlar, uygulama içinden yönlendirilen günlük sorular aracığıyla ikiye katlanabilir. Buna göre, günün sorusunun doğru yanıtlanmasıyla 250.000 Euro kazanılabilir.

Sıkı Takip Bütçesi ve Günün Sorusu aşağıdaki gibi işlemektedir:

20 Süper Lig kulübü arasındaki rekabet bu sezon Sosyal Lig’de de yaşanıyor. Taraftarı olunan kulübün tribününde yer alınarak ek transfer bütçesi kazanılabilir.

Taraftar Ligi mekanizması aşağıda belirtilen detay ve kurallarla işler:

Taraftar Ligi oyun kuralları ile ilgili yukarıda yer almayan hususlarda Petrol Ofisi Sosyal Lig genel oyun kuralları geçerlidir.

Sosyal Lig’in bu sezondaki sürpriz yeniliklerinden birisi de Futbol Kâhini. Futbol Kâhini aracılığıyla her fikstür haftası 5 milyon Euro ek bütçe ve 5 genel klasman puanının sahibi olunabilir.

Futbol Kâhini mekanizması aşağıda belirtilen detay ve kurallarla işler:

Bir fikstür haftasında;

Teke Tek maç sistemiyle oyunu oynayan diğer kullanıcılarla rastgele eşleşilip maç yapılabilir.

Teke Tek Maç sisteminde tüm eşleşmelerden galip çıkılırsa Hodri Meydan Rozeti kazanılabilir ve genel klasman puanı yükseltilebilir.

Teke tek maçlar bölümünden RASTGELE MAÇ EKLE butonuna tıklanarak oyunda bu seçeneği kullanan diğer kullanıcılarla eşleşilebilir.

Maç yapabilmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

Teke tek maç sisteminde maç üzerinden puan kazanılamaz. O hafta yapılan en az 5 maçın tamamının kazanılması durumunda 3 puan değerindeki Hodri Meydan rozeti elde edilebilir ve genel klasman puanı yükseltilebilir.

Bu kural, kullanıcılarımızın adil bir şekilde rekabet edebilecekleri ortamı sağlamak için uygulanır ve haksız kazanç elde etmeye teşebbüs eden, hileye başvuran kullanıcılara yönelik işler. Bu bağlamda, adil oyun çerçevesinin dışına çıktığı tespit edilen yarışmacıların oyuna erişimi engellenecek ve kazandıkları ödüller geri alınacaktır. Ayrıca, hak ihlali gerçekleştiren kullanıcılar için hukuki yollara başvurulacaktır.

Sosyal Lig uygulamasının sağ üst köşesinde formanın yer aldığı yuvarlak avatar bölümünden takım ismi değiştirilebilir.

Sosyal Lig uygulamasının sağ üst köşesinde formanın yer aldığı yuvarlak avatar bölümünden takım ismi değiştirilebilir. Daha çok forma çeşidine ulaşmak için seviye atlanması gerekmektedir.

Rahatsız edici kullanıcı adı veya lig adı kullanan ya da oyun kurallarına uygunsuz hareket eden kullanıcılar engellenmektedir.

Engellenme durumunda;

Referans :
www.star.com.tr
www.sosyallig.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu