News

Din zgrl m? irket zgrl m?

İfade Özgürlüğü Raporu Ocak

We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now. M.L.King…

İfade Özgürlüğü Raporu Ocak

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

© Copyright 2015 – 2021 PDFFOX.COM – All rights reserved.

Etik ve İş Etiği

Sınıflama Eser Adı Yazar Yayın Yeri Yayınlayan Yayın B 21/E85 Etik kuramları A. Stroll … [ve öte.] ; çev. ve der. Mehmet Türkeri Ankara Lotus Yayınevi 2008 B…

Etik ve İş Etiği

TRANSCRIPT

Snflama Eser Ad Yazar Yayn Yeri Yaynlayan Yayn

B 21/E85 Etik kuramlar A. Stroll … [ve te.] ; ev.

ve der. Mehmet Trkeri

Ankara Lotus Yaynevi 2008

B 67/C43 Neden nasl dnrz? : etik, insan doas ve beyin zerine bir tartma Changeux, Jean-Pierre stanbul Metis Yaynlar 2009

B 430.A5/B33 Nikomakhos’a etik Aristotle Ankara BilgeSu 2011

B 809.8/M37 Hmanizm ve ahlak felsefesi Markovi, Mihailo stanbul Toplumsal Dnm

Yaynlar

B 1608.E8/G86 John Stuart Millin ahlak anlay Gntre, Sibel ztrk zmir lya Yaynevi 2004

B 2430/F45 Felsefe 2002 yay. yn. Tlin Bumin stanbul Trkiye Sanayicileri ve

adamlar Dernei

B 2766/K36 Ahlak metafiziinin temellendirilmesi = Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Kant, Immanuel Ankara Trkiye Felsefe Kurumu 2002

B 2770/K36 Pratik akln eletirisi = Kritik der praktischen vernunft Kant, Immanuel Ankara Trkiye Felsefe Kurumu 1999

B 2773.F7/K36 Critique de la raison pratique Kant, Immanuel Paris Presses Universitaires de

France

B 3118.T9/A93 Hukuk, ahlak ve siyaset zerine Schopenhauer, Arthur stanbul Say Yaynlar 2013

B 3313.J43/E5 Beyond good and evil : prelude to a philosophy of the future Nietzsche, Friedrich

Wilhelm

New York Vintage Books 1989

B 3313.J46/T9 yinin ve ktnn tesinde : bir gelecek felsefesini a Nietzsche, Friedrich stanbul Say Yaynlar 2004

B 3313.M67/T9 Tan kzll : ahlaksal nyarglar zerine dnceler Nietzsche, Friedrich stanbul Say Yaynlar 2005

B 3313.Z73/T9 Ahlakn soykt stne bir tartma yazs Nietzsche, Friedrich stanbul lya zmir Yaynlar 2011

B 3313.Z73/T9 Ahlakn soykt stne : bir kavga yazs Nietzsche, Friedrich stanbul Gndoan Yaynlar 2010

B 3313.Z87/N54 Ahlakn soykt Nietzsche, Friedrich stanbul Gn Yaynclk 2005

B 3973.T9/S65 Etika Spinoza, Benedictus

(Baruch)

stanbul Dost Yaynevi 2009

B 4372.T9/K37 Kiiliin geliiminde etik-estetik dengesi Kierkegaard, Sren stanbul Araf Yaynlar 2013

B 4875.77/B57 Bir bilimsel felsefeci olarak Yaman rs’n yaklamyla etik’in anlam ve anlamszl derleyen Zmrt Alpnar Ankara Efil Yaynevi 2011

BD 431/E93 Hayatn anlam : filozoflarn yaam hakknda dnceleri Eucken, Rudolf stanbul zdm Yaynlar 2003

BD 435/D86 Justice for hedgehogs Dworkin, Ronald Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard

University Press

BF 45/F76 Erdem ve mutluluk : ahlak psikolojisi zerine bir inceleme Fromm, Erich stanbul Trkiye Bankas Kltr

Yaynlar

BF 45/F76 Kendini savunan insan : ahlak felsefesinin psikolojisine ilikin bir aratrma Fromm, Erich stanbul Say Yaynlar 2002

BF 45/F76 Kendini savunan insan : ahlak psikolojisi zerine bir aratrma Fromm, Erich zmir lya zmir Yaynevi 2010

BF 636.67/B66 Psikolojik danma uygulamalarnda etik ve standartlar Bond, Tim Ankara Nobel Akademik 2013

BF 637.C6/W45 Ethics in counseling and psychotherapy : standards, research, and emerging issues Welfel, Elizabeth

Reynolds

Belmont, CA Thomson/Brooks/Cole 2006

BF 723.M54/S24 Freud, kadnlar ve ahlak : iyi ve ktnn psikolojisi Sagan, Eli zmir lya Yaynevi 2003

BJ 19/F67 Etiin doal temelleri Changeux, Jean-Pierre stanbul Doruk Yaynclk 2002

STANBUL TCARET NVERSTES KTPHANES

ETK VE ET KONULU KTAP LSTES

BJ 37/E73 Ahlak felsefesi Erdem, Hsameddin [Konya] H-Er Yaynlar 2003

BJ 45/M67 Moral psychology : historical and contemporary readings edited by Thomas

Nadelhoffer, Eddy

Nahmias and Shaun

Nichols

Malden, MA Wiley-Blackwell 2010

BJ 46/A73 Etik ve estetik deerler Arat, Necla stanbul Say Yaynlar 2006

BJ 51/G86 Ahlak sosyolojisi Gndz, Mustafa Ankara An Yaynclk 2005

BJ 63/S49 Ahlak terimleri (ansiklopedik szlk) : ingilizce – almanca karlkl trke aklamal Seyyar, Ali stanbul Beta 2003

BJ 66/B33 Etik : ktlk kavray zerine bir deneme Badiou, Alain stanbul Metis Yaynlar 2004

BJ 66/K35 Etik sorunsallar ve eitim Kale, Nesrin Ankara Sekin 2004

BJ 71/A23 The idea of universality of ethical norms in Ghazali and Immanuel Kant Abdullah, M. Amin Ankara Trkiye Diyanet Vakf 1992

BJ 71/C46 A realistic conception of morality Cengiz, Erdal [Ankara] Middle East Technical

University

BJ 71/F45 Etik nedir? Feldman, Fred stanbul Boazii niversitesi

Yaynevi

BJ 71/M33 Ethikin ksa tarihi : Homerik adan yirminci yzyla MacIntyre, Alasdair C. stanbul Paradigma Yaynlar 2001

BJ 319/B38 Postmodern etik Bauman, Zygmunt stanbul Ayrnt Yaynlar 1998

BJ 752/S36 Toplumda ahlak aray : yeni yzyln eiinde Almanya Schmidt, Helmut stanbul Sabanc niversitesi 2002

BJ 1011/R87 Human society in ethics and politics Russell, Bertrand New York A Mentor Book 1955

BJ 1012/A33 Immanuel Kantn ahlak felsefesi : ahlak retileri 2 Akarsu, Bedia Istanbul Inklap Yaynlar 1999

BJ 1012/E84 Ethics edited by Peter Singer Oxford Oxford University Press 1994

BJ 1012/F7 Etik Frankena, William K. Ankara mge Kitabevi 2007

BJ 1012/H45 Bir ahlak kuram Heller, Agnes stanbul Ayrnt 2006

BJ 1012/M47 Dnme stilleri ve etik alg arasndaki iliki : niversite rencileri zerine bir uygulama Mert, brahim Sani Ankara Hacettepe niversitesi 2003

BJ 1012/M66 Ethics : the nature of moral philosophy Moore, G. E. Oxford Clarendon Press 2005

BJ 1012/N88 Ahlak zerine tartmalar : etie giri Nuttall, Jon stanbul Ayrnt Yaynlar 2011

BJ 1012/R63 Etik : doruyu yanltan ayrmak iin izgibilim Robinson, Dave stanbul NTV Yaynlar 2012

BJ 1012/S74 Ethics : an introduction to moral philosophy Stewart, Noel Cambridge ;

Malden, MA

Polity 2009

BJ 1012/T36 Understanding ethics : an introduction to moral theory Tannsj, Torbjrn Edinburgh Edinburgh University

Press

BJ 1025/M85 The elements of ethics an introduction to moral philosophy Muirhead, J. H. New York Charles Scribners Sons 1892

BJ 1031/C48 Uygulamal etik Cevizci, Ahmet stanbul Say Yaynlar 2013

BJ 1063/55 Ahlak felsefesine giri : metinlerle ahlaki temellendirme ilingir, Lokman Ankara Elis Yaynlar 2009

BJ 1114/F46 Ethik : wie soll ich handeln? Fenner, Dagmar Tbingen ; Basel A. Francke 2008

BJ 1114/G78 Grundkurs ethik Herausgegeben von

Johann S. Ach, Kurt

Bayertz, Ludwig Siep

Paderborn Mentis 2008

BJ 1114/H36 Handbuch ethik herausgegeben von

Marcus Dwell,

Christoph Hbenthal,

Micha H. Werner

Stuttgart J. B. Metzler 2006

BJ 1114/K47 Handbuch ethik fr pdagogen : grundlagen und praxis Kesselring, Thomas Darmstadt Wiss. Buchges., [Abt.

Verl.]

BJ 1114/K63 Handbuch des ethikunterrichts : fachliche grundlagen, didaktik und methodik, beispiele

und materialien

Kck, Peter Donauwrth Auer Verlag 2002

BJ 1114/M33 Lehrbuch ethik : grundlagen, problemfelder und perspektiven Maaser, Wolfgang Weinheim ;

Mnchen

Juventa-Verlag 2010

BJ 1114/P44 Didaktik des ethikunterrichts : bausteine einer integrativen wertevermittlung Pfeifer, Volker Stuttgart Kohlhammer 2009

BJ 1114/P54 Etie giri Pieper, Annemarie stanbul Ayrnt Yaynlar 2012

BJ 1185.T8/C48 Etie giri Cevizci, Ahmet stanbul Paradigma 2008

BJ 1185.T8/E85 Etik der. Veysel Atayman stanbul BS Yayn 2011

BJ 1185.T8/T67 Ahlak nizam Topu, Nurettin stanbul Dergah yaynlar 2008

BJ 1251/O35 Born in the fire : case studies in Christian ethics and globalization Oglesby, Enoch H. New York The Pilgrim Press 1990

BJ 1291/B47 Ahlak ayaklanmas Bergen, Ltfi stanbul Ay Kitaplar 2012

BJ 1291/K56 Ahlk- ‘Al Knalzade, Ali elebi stanbul Klasik Yaynlar 2012

BJ 1291/M84 Ahlk- kirm Muhy-i Glen stanbul nsan Yaynlar 2004

BJ 1291/T87 Ahlk- nsr Ts, Nasruddin stanbul Litera Yaynclk 2013

BJ 1291/55 Ak ahlk : halka ramen halk iin kitap lken, Hilmi Ziya stanbul Dnya Kitaplar 2004

BJ 1291/Y34 Tehzbl-ahlk = ahlk eitimi : (metin-eviri) Yahya bn Ad stanbul Trkiye Yazma Eserler

Kurumu Bakanl

BJ 1461/D46 Deontology edited by Stephen

Darwall

Oxford UK Blackwell 2002

BJ 1725/A93 Ynetsel mesleki ve rgtsel etik Aydn, nayet Pehlivan Ankara Pegem A Yaynlar 2002

BJ 1725/E85 Etik ve meslek etikleri : tp, evre, i, basn, hukuk, siyaset yay. haz. Harun Tepe Ankara Trkiye Felsefe Kurumu 2000

BL 53/T67 syan ahlki = Conformisme et rvolte Topu, Nurettin stanbul Dergh Yaynlar 2013

BL 65.I55/M89 Kresel ahlak ya da kresel hegemonya : din, insanlk onuru ve medeniyetler etkileimi

zerine dnceler

Muzaffar, Chandra stanbul Kakns Yaynlar 2006

BP 80.E46/T87 Muhammed Hamdi Yazr Elmall’nn ahlak felsefesi Trkeri, Mehmet zmir Tibyan Yaynclk ve

Matbaaclk

BP 88.M36/85 slam bilgelii : -sufi ykleri- : Tanr, insan, bilgelik, drstlk, efkat, denge, ahlak, iyilik… Mandel, Gabriele stanbul Arion Yaynevi 2004

BP 174/D56 Din ve ahlak eitim retimine yeni yaklamlar yay. haz. Halis Ayhan …

[ve te]

stanbul DEM Yaynlar 2004

BR 115.C3/W43 Protestan ahlak ve kapitalizmin ruhu Weber, Max Ankara Bilgesu Yaynclk 2011

BV 4633/T55 Ak, g ve adalet : (ontolojik tahliller ve etik yaklamlar) Tillich, Paul stanbul Yeni Zaman Yaynlar 2004

CB 430/L56 Uygarln ahlaki bunalmlar : manevi bir erime mi, yoksa ilerleme mi? Lipson, Leslie stanbul Trkiye Bankas Kltr

Yaynlar

D 32/H66 Honor among nations : intangible interests and foreign policy edited by Elliott Abrams ;

essays by Donald Kagan

… [et al.] ; responses by

Peter W. Rodman … [et

Washington, D.C. Ethics and Public Policy

Center

D 204/G56 nsanlk : yirminci yzyln ahlaki tarihi Glover, Jonathan Ankara Phoenix Yaynevi 2003

G 155.A1/K693 Turizmde etik : kavramlar, ilkeler, standartlar Kozak, Merye

NELSON MANDELA

NELSON MANDELA Apartheide karşı savaştığı için yirmi yedi yıl boyunca hapsedilen Güney Afrikalı lider NELSON MANDEIA Benjamin Pogrund DİZİDEKİ DİGER KİTAPLAR…

NELSON MANDELA

NELSON MANDELA

Apartheide kar savat iin yirmi yedi yl boyunca hapsedilen

Gney Afrikal lider

NELSON MANDEIABenjamin Pogrund

DZDEK DGER KTAPLAR Abraham Lincoln, Anna Sproule Albert Schweitzer, James Bentley Bob Geldof, Charlotte Gray Charlie Chaplin, Pam Brown Dalai Lama, Christopher Gibb Eleanor Roosevelt, D avid Winner Florence Nightingale, Pam Brown Lech Walesa, Mary Craig Louis Pasteur, Beverley Birch Mahatma Gandhi, Michael Nicholson Maria Montessori, Michael Pollard Marie Curie, Beverley Birch Martin Luther King, Valerie Schloredt ve Pam Brown Mihail Gorbaov, Anna Sproule Teresa Ana, Charlotte Gray

Resim Kaynaklar: Associated Press: 27, 5 1 (alt), 58, 59; Mary Evans Resim Ktphanesi: 9; Gamna Liaison: 1 2; Gney Afrika iin Uluslararas Savunma ve Yardm Fonu: 4 (st ve alt), 7, 1 0 (Ben Maclenan) 1 1 , 1 5, 1 8, 20 (st ve alt), 21 (Eli Weinberg), 24 (sol ve sa), 25, 28 (Jurgen Schadelberg), 31, 33, 36, 38 (Eli Wcibcrg), 39, 40 (st), 45, 46 (alt), 52 (Dave Hartman), 53, 57 (st ve alt); Alf Kumala: 48, 49; Magnum: 1 6 (Eve Arnold), 1 9 (st ve alt lan Berry), 34 ve 35 (Abbas), 54-5 (G. Mendel); Peter Magubane: 23, 40 (alt) 50- 1 , 5 1 : TVS filmi Madela’dan alman resimler Tony Nutley’e aittir: 43 (st ve alt); Spectrum Colour Ktphanesi: 46 (st); Kapak: Frank Spooner.

1991 ylnda ngiltere’ de yaymlanmtr. 16 Chalk Hill, Watford, Herts W Dl 4BN, ngiltere Exley Publications.

Telif Hakk i’ Exley Publications, 1991 Telif Hakk Benjamin Pogrund, 1 99 1

CiP bilgileri kopyas, istek zerine ngiliz Ktphanesinden temin edilebilir.

ISBN 975-8030-06-X

T m haklar sakldr. Bu yaynn hibir blm, Yaymc’nn yazl izni olmakszn, mekanik ya da elektronik yntemlerle fotokopi ekme, banda kaydetme, bilgi depolama ve dntrme de dahil olmak zere, hibir ekilde oaltlamaz, yeniden yaymlanamaz.

1996’da Trkiye’ de yaymlanmtr. lk kaynak Kltr ve Sanat rnleri zveren Sokak 32/l Maltepe-ANKARA Tel: 0.312. 231 73 74 Fax: 0.312. 231 73 79

Trkiye Editr: Sezai Kaynak eviri: Leyla Onat Dizgi: lkkaynak Ltd. ti. Dizi editr: Helen Exley Resim aratrmas: Elizabeth Loving Yaz ileri mdr: Samantha Armstrong ve Margaret Montgomery

1996’da Singapur’da baslmtr.

NELSON DEIA

Apartheide kar savat iin yirmi yedi yl boyunca hapsedilen Gney Afrikal lider.

Benjamin Pogrund

Gncellik salayan: KAIZER M. NYATSUMBA

ILKKAYNAK KULTUA VE SANAT UAUNLERt

Yimi yedi yl hapisten sonra tahliye gn geldi. 1 1 ubat 1990 giinii, Nelson Mandela ve kans Winnie, sevin gsterileri yapan kalabal selamlyorlar. Altm lkeden gelen seyircile; onn konumasm dinlemek ve tahliyesini kutlamak amacyla verilecek konseri izlemek iin toplanmt. Bir milyardan fazla olduu sanlan seyirciler de ekranla11 banda izliyorlard.

zgrlk l eden sonra saat 4 : 1 7’de N el son Mandela,

hapishane kapsndan dar kt. Sa elini yumruk yaparak havada sallad. Sonunda zgrd.

Tamak zere olan kalabalk, hapishane nnde Nelson Mandela’y bekl iyordu. Gney Afrika’nn V ictor Verster Hapishanesi nnde bekleyen yzlerce gazete muhabiri, onun 1 1 ubat 1990 gn, hapisten kn haber yapm ak i in sabrszlan yordu . Televizyon kameralar,bu sahneyi dnya yzndeki m i l yarl arca i n sana aktarab i l m e k i in ekim yapyorlard; radyolar, milyonlarca insana bu nemli olay ayrntlaryla bet i m lemeye al yorlard; gazeteciler notlar alyorlar, kameralar ertesi gnn gazetesi iin fotoraflar ekiyorlard.

O gne dek, hapisten kan hi kimse, byk kitlelerden bylesine ilgi grmemiti. Dnya yznde, h ibir zaman, bu kadar ok i nsan, yzn tanmadklar,sesini duymadklar ama adn iyi bild ikleri bir adam, bylesine beklememiti. Bir eyrek asrdr ilk fotoraf, o sabah gazetede kmt. Artk dnya onu grmek istiyordu.

Kameralar, uzun boylu, beyaz sal, yznde izgiler olduu halde, bedeni din ve dimdik olan bir adam gsteriyord u . Yum u ak ve temkinli bir biimde ilerlerken, yetmi bir yln da birlikte tayordu. k bir takm elbise giymiti ve yirmi yedi yl hapis yatm bir adama hi benzemiyordu.

Bu gl grnm, iki saat sonra, Afrika ktasnn en ucundaki kent olan Cape Town’daki Belediye Saray’ndan, dnyaya konuurken doruland. Sesi metindi: “Hepinizi, bar, demokrasi ve zgrlk adna selamlyorum,” diyordu.

Nelson Mandela’nm, politik inanlar nedeniyle yllarca hapis yatmas, ona gsterilen ilginin nedeniydi. Hapiste old uu yl l arda, zgrl birka kez

“Yaadm srece, hayatm, Afrikal/arn mcadelesine adadm. Beyaz egemenliine kar savatm. Siyah egemenliine kar da savatm. nsanlarn, eit firsat/ar paylaarak uyum iinde yaayacak/ar demokrat ve zgr toplum hayalini kurdum hep. Bu, gereklemesini istediim bir idealdir. 1-e Tanr, yle uygun grrse, urunda lmeye hazr olduum bir amatr.”

Ne/son Mandela, Rivonia Mahkenzesi ‘ndeki szleri.

Ekim 1963

“Nelson Mandela’nn simgeletirdii eyleri anlatmak mmkn deil. Ben Gney Afrika’da bir rahipken, birlikte kampanyalar yaptmz gnleri hfli ok canl olarak anmsyorum. Onun sahip olduu yetenekler – akl, byk bir cesaret ve halkn apartheidden kurtarma kararll – beni ok etkilemiti. ”

Archhishop Trevor Huddleston CR, Apartheid Kart Hareketin

Bakan

nerilmiti ona, ama her defasnda reddetmiti, nk amacna – Gney Afrika insanlarn zgrle kavuturma ve rk ayrmcln (apartheid) ykma abasna, sadk kalmak istiyordu.

Aparth.eid Apartheid, yani insanlarn deri renklerine gre

ayrmcla uramas, bu yzyln en byk sularndan biridir. Gney Afrika Cumhuriyeti bu ayrmcl, hibir lkede grlmemi lde uygulad ve bu szc icat ederek dnyann ilgisini lke zerine ekti.

Aparthei d szc – Afrika di l inde, ayrlma anlamna geliyor ve apartheyt diye okunuyor – ilk kez 1948 ylnda dnyada duyuldu. Afrikanerleri temsil eden Ulusal Parti, Gney Afrika’y idare etmek zere seil miti ve rk ayrmclk sz konusu olmaya balamt. Beyazlarn seme hakk vard, oysa koyu renk der i l i insanlar , n fusun ounl uunu oluturduklar halde, seme hakkna sahip deillerdi.

Aslnda apartheid, Gney Afrika’da 1 948’den ok nce balamt. Hollanda’nn gl bir ticaret lkesi olduu on yedinci yzyl zamanna kadar gidiyordu. H o l l a n da Dou H i n t Adalar i rket i , H i n t Okyanusu’nda b yk b i r t icaret i mp aratorluu kurmutu. Gemilerle yaplan yolcul uklar uzun, zahmetli ve tehlikeliydi ve Hollandallar, yar yolda dinlenme yeri olarak mit Burnu’nda bir mola yeri oluturdu. Oras, u an Cape Town’m olduu yerdir.

6 N isan 1 652’de, Jan van Rieebeck ve doksan adam, H o l l anda’ dan gel irken, oraya i ndiler. Yapmalar gereken ey,oray irket gemilerinin gereksi n imler i n i kar layacak b i r blge hal ine getirmekti . “Sebze, et, su ve gemideki h astalar iyiletirebilecek gerekli malzeme” alacaklard.

Srekli yerleim Bu dinlenme yeri bir sre sonra, srekli yerleim

yeri haline geldi. Hollanda’ dan insanlar ve Fransa’ daki dini kymdan kaan Fransz Protestanlar o topraklara yerleti l er . iftil i k yayldka, yerli hal k o l an

Khoikhoilerle sorunlar balad. Khoikhoi halk, ak sar deriliydi, byk ve kkba h ayvanclk ile uraan insanlard. nceleri beyazlarla ilikileri hi de kt deildi ama hayvanlarn meralar beyazlar tarafndan alnmaya balaynca aralar bozuldu.

Bu haksz bir rekabetti, nk yerleenlerin silahlar vard ama Koikhoilerin yalnzca oklar ve yaylar bulunuyordu. Hollandallar, ava kar gibi , her defasnda Koikhoilerin yzlercesini ldrdler.

Ayn kader, San ya da Bushmen denen bir baka sar derili halk iin de geerliydi.

Avrupallarn yerleiminden b irka yl sonra, gelecekteki Gney Afrika’nn modeli belirlenmiti. Beyazlar patron, siyahlar ise onlarn hizmetkar olmutu. Bu iki rk arasndaki ilikilerden doacak yeni nesil, byk bir karma rk oluturaca iin, gelecekte daha baka sorunlar kacakt.

1 795’te Britanyallar, Cape’i istila ettiler ve kendi i nsanlarn yerletirdi l er . Bylece, Hollan daca konuan halkn yan sra, ngi l izce konuun bir topluluk daha olutu.

Ulusal Afrikaner hkmeti, 1948’deki tek seimde gc ele geirdi. Fotorafta grnen adamlar, ilk kabinede bulunan ve apartheid, yani rk aynmczlzz uygulamaya balayan kiilerdir. Irklk, o gne dek Afrika ‘da zaten vard ama Ulusu! hkmet, siyahlarla beyazlann yaad yerlerde, anlan ayznnak iin zellikle urat. Kalan birka “mterek ” okul, park, i yeri, kilise, sinema, hatta izci kumlulan bile aynlmaya zorland.

Otoriteye kar tepkiler Hollandallar, otoriteye kar zaten tepkiliydiler.

stediklerini yapmakta zgr olmak istiyorlard. ng i l i zl e r i n Cape Town’a gelmesinden h i holanmamlard, nk onlar lkeyi ynetmeye b alamlard . Hele 1834’te ngil i zler, klel ii kaldrnca, canlar iyice skld. Hollandallarn ou, Byk G’ balatt ve uzak blgelere giderek oralara yerlemeye karar verdil e r . Gruplar hal inde, kanlaryla dalar ve bozkrlar amak zere yola ktlar.

Gittikleri blgede iftilik yapmaya devam ettiler ve Boerler olarak tanndlar. Otoriteden uzaklama sonucunda, yalnz ve zor koullarda yaadlar. Kendi ilerine dnk olan bu insan lar, dnyaya gven duymuyorlard. ocuklar, yalnzca ncil’i okuyacak kadar okuma renirdi. Zaten evrelerinde okuyacak baka ey de yoktu. Dinleri, yzyl nce, Avrupa’da ortaya km olan k a t dis ip l i n l i Kalven i zm mezhebiydi. Kleleri yoktu; ama siyah hizmetkarlar dk cretlerle, zor koullar iinde altrr ve onlar efe n d i l e r i n i n merhametine m uhta duruma getirirlerdi.

Bu arada, Boerler iin, yeni ucuz bir i gc daha ortaya kt – Bantular. Bunlar i blgelerde yaayan esmer derili insanlard. On dokuzuncu yzyln ilk yarsnda, Gney Afrika’ da, siyah kabileler arasnda, toprak ve stnlk savalar srp gidiyordu.

Beyazlarn – 1702’den beri- rastladklar ilk siyahlar, lkenin dousunda oturan Xhosalard. ksmlarda baka uluslar – Sotho, Pedi ve Swazi adl insanlar yaarlard.

En byk savalar En byk savalar, dou sahilinde, imdi Natal

denen blgede yaayan Zul ul ardan kard . On dokuzuncu yzylda Kral olan Shanka, adamlarn yalnayak diken tarlalar zer

Fethiye Gazetesi

FETHIYE Günlük Bağımsız Siyasi Gazete YIL 52 Kuruluşu 1960 Adres :Taşyaka Mah. İnönü Bulvarı Mıgırı İş Merkezi 56/19 Fethiye / MUĞLA Telefon:+90 252 614…

Fethiye Gazetesi

TRANSCRIPT

FETHIYE Gnlk Bamsz Siyasi Gazete

YIL52

Kuruluu 1960

Adres :Tayaka Mah. nn Bulvar

Mgr Merkezi 56/19 Fethiye / MULA

Telefon:+90 252 614 99 39

Gsm :+90 532 746 65 43

e-mail :[email protected]

FETHYE SGORTAARACILIK HZMETLER LTD. T.

Hamdi GRBZ

GVENL BR GELECEK N

Ne mutlu diyene Trk’m

S3’te

Ali Rza BAARIRZGLERYLE S8’de

Gvenliinizi Biz Salayalm

0 Eyll 2012 Yl : 52 Say: 15140 60 Kr. 1 Cumartesi www.fethiyegazetesi.com

O 24 SAAT AIK

O 24 SAAT AIK

BAYRAM DEVAM EDYOR

Koyuncuolu’nun Bayram

Kampanyas Devam Ediyor…

ok ok Fiyatlarla

ok zel Kampanyalar Sizleri

Bekliyor

KOYUNCUOLU

Nokia 500

539 Deil

479 Lira

www.fethibey.com

FETHYE’NN DEV PROJES HALEYE IKIYORethiye Belediyesi tarafndan eski

toptanc sebze halinin olduu alana Fyaplacak olan yaam merkezi iin geri saym balad. Yaklak 23 dnmlk

arsaya yaplacak olan projesi daha nce

yaplan yarmayla belirlenen Alveri ve

Yaam Merkezi projesi 20 Eyll gn saat

14.00 de Fethiye Belediyesi Encmen

salonunda ihale edilecek.

yazs S2’de

Erol DOLU

yazs S4’te

Yusuf KUDS

DEPREM OLMADAN BLGMZ OLSUN

odern Yaam Platformu,

birinci derece deprem Mkuanda bulunan ilemizde deprem gereini n

plana karmak amacyla bir

film hazrlad.

MUHTARLAR DERNENE YEN BNA YAPILIYOR

ethiye’de 1994 ylndan bu

yana hizmette bulunan FMuhtarlar Dernei binas Getiimiz yl Eyll aynda

yeniden yaplmak zere

yklrken, vatandalarn ve

muhtarlarn hizmet noktasnda

buluma yeri olan dernek binas,

Fethiye Belediyesi’nin

giriimleriyle yeniden yaplmaya

baland.

S6’daBANDO ELNDE ELLERNDE BAYRAKLARLA YRDLER

afer Bayram nedeniyle

Fethiye’de belediye kltr Zmerkezi bando ekibi ayn gecede ayr noktada

konserler verdi. Bu konserler

Fethiyeli vatandalarn yan sra

yerli ve yabanc turistler

tarafndan da ilgi ile karland.S10’da

TRAFK LEVHALARI HEDEF TAHTASI OLDU

u manzaray hemen her

blgedegrmemiz Bmmkn zellikle ara geiinin youn olmad

yollarda bulunan trafik

levhalarnn akbetini hemen

herkes bilmektedir.S9’da

NCE YAPTILAR,

ethiye’de yerleik yaayan

ngilizler, ilemizdeki Ffaaliyetlerine bir yenisini eklediler. Trk kltrne zg

tatllarn yapmn renmek iin

Pedo Unlu Mamulleri ile

balantya geen yabanclar,

dn iletme mutfana girdiler.

SONRA TADINA BAKTILAR

S7’de

S5’te

BERK, DERNEMZ GAZ VE

S13’teEHTLER TEMSL EDYOR

HATAY SURYENNM;

AB BAKANI EGEMEN BAI’IN

YAZISI

01 Austos Yl : 52 Say : 15140

Fiyat : 60 Kr. (KDV Dahil)

Tel :0252 612 00 95

Atatrk Cad. 501 Sok. No.:16Sahibi

Kadir lik

Yaz leri MdrErkan lik

Sayfa EditrTuncay zknay

2012 Cumartesi

Yerel Sreli YaynReklam

Abonelik

ehir d aboneliklerde

5 TL posta creti alnmaktadr.

Resmi lanlar st/cm ………..7.91 TL

Mahkeme, cra ve Sat lanlar…7.91 TL

Zayi lanlar ………………..15.00 TL

Tasfiye ilanlar………………80,00 TL

Dernek lanlar……………..35.00 TL

[email protected]

Alt Aylk ..90 TL Yllk ……..180 TL

Aylk …….15 TL Aylk…. 45 TL

NEML TELEFONLAR

KDV oranlar abonelerde %1

Reklamlarda % 18’dir

Hesap Numaramz

Ziraat Bankas

Fethiye ubesi

52217449-5001

Tr79 0001 0002 0352 2174 4950 01

Bask: Fethiye Gazetesi Matbaas

Patlang Mah. Mustafa Pekin Cad.

No:21 Fethiye 48300

0535 725 39 99

Bu Gazete, Basn Ahlak Yasasna

uymay ve ulusal karlara ters haber

yaynlamamay taahht eder

Yaynlanan siyasi yazlarn

fikri sorumluluu yazarna aittir.

Gazete Sat Noktalar Emin Market alca Dner Kava Tel: 646 8966

Erka Market Muharrem Yntem Esenky Tel: 635 76 21

Priz market atalark mah. Turgut zal Bulvar Tel: 613 51 81

Tayaka Market Tayaka mah.ldeniz yolu zeri tel: 611 37 28

ZEL CENAZE HZMETLER

SANDALYECLK HZMETLER

Cenaze Nakil Arac ve Dier Cenaze lemleriniz

Dn, Nian, Snnet ve Tm Toplantlarnz

0 535 367 4675

www.aysuhizmet.com

FETHYE

Defin malzemesi bulunur Tabut tahtas bulunur

Fethiye ve civarnda yaayan yerleik yabanclarn

cenaze ve defin ileri yaplr.

VARN TARIM

Ziraat Mhendisi

Karaulha Kasabas (Kocatepe Mobilya Yan) ALICA / FETHYE

Tel: 0252 646 87 79 GSM: 0537 272 70 02 – 0505 234 81 09

Zirai la

Tohum

Hazr Fide

ZRA DANIMANLIK HZMETLER SUNAR

Murat VARN

Cumhuriyet Mah.

FETHIYE Gnlk Bamsz Siyasi Gazete

Ne mutlu diyene Trk’m

2 www.fethiyegazetesi.com www.fethiyehaber.com

[email protected] FETHYEDE NAMAZ VAKTLER

01.09.2012 05.01 6.27 13.11 16.47 19.42 21.00

ALTIN

.25TL

92.75SATI..62 yllk gveninizin eseri

PIRLANTA VE ALTIN DNYASI66.108 BORSA :

ALI..

Paund 2.810TL….2.855TL612 28 11DVZ TCARET A..

Dolar 1.785 TL…1.810TL

Euro 2.235 TL…..2.260TL

2.BLGE 1.BLGE

NBET ECZANELERBU GECE

ZMLDE SATILIK ARAZ

ELEKTRK, SU VE YOL’U BULUNAN

MUHTEEM ZML MANZARASINA SAHP

1600 M2 SATILIK 2B ARAZS

PAZARLIKLI BR EKLDE SATILIKTIR.

BLG N: 05364270071

Fethiye Ekmek Sanayide almak zere

Temizlik Yapacak Bayan Eleman Alnacaktr

Mracaat: 05446146861

ELEMAN ARANIYOR

DEVREN

SATILIK

Cihan pili rnleri arkteri

deiiklii nedeniyle

devren satlktr

Tosunlar petrol kars

Denizbank Yan alca

Mracaat 0536 921 58 74Cihan tekeli

0 Eyll 2012 1 Cumartesi

Firmamzda istihdam edilmek zere Muhasebeden anlayan

veya Muhasebe bilgisi bulunan bayan elaman aranyor

ERMAK MAKNE / KEMER

Bilgi iin 0533 931 61 73 0533 931 61 74

ELEMAN ARANIYOR

New Holland Ulusoy Kardelerde altrlmak zere

askerliini yapm 23 28 yalar aras en az lise mezunu

arkadalar alnacaktr. Bavurularn ahsen yaplmas rica olunur.

Ulusoy Kardeler Otomotiv Traktr n.

Motorsiklet Yedek Para Ltd. ti

Boalar Mah. Acar Apt. Karaulha/Fethiye

evki Ulusoy 0532 283 98 55 / 0252 646 46 45

ELEMANLAR ARANIYOR

TCAR TAKS DE OFRLK YAPACAK BAYAN OFR ARANIYOR

BLG N: ENAY ANTALI 0534 421 32 35

PARSEL NO:7 700M2

PARSEL NO:8 750M2

PARSEL NO:9 1000 M2

(ERSNDE EV BAHE )

PARSEL NO:10 650M2

PARSEL NO:11 700M2

YAYLA KORUKYNDE KY MEYDANINDA VE KY YERLEM ALANI ERSNDE

YOL, SU, ELEKTRK BULUNAN MUSTAKL TAPULU ACLEN SATILIK PARSELLER

BLG N.0535 420 19 38

SATILIK PARSELLER

www.fethiyekartus

FETHYE KARTU

Askerlik ubesi Arkas zel dare Binas Kat:1 FETHYE

Tel: 0252 614 51 38 – Gsm : 0534 293 88 68

TAHSN TEKE

[email protected]

YAYLA KINIK KYNDE, YAYLA

ESENKY’E GRMEDEN

MSTAKL TAPULU ELEKTRK,

SU, YOL VE TELEFONU OLAN,

FETHYE ANTALYA ANAYOLUNA

CEPHE YERLEM ALANI NDE

ACLEN HTYATAN SATILIK ARSA

BLG N

KR KURUCA

0541 301 44 46

Sun Express Gazetesi bnyesinde yaz-k

altrlmak reklam ve pazarlama departmannda

altrlmak zere 25 ya zeri bayan, alma

arkada aranyor.

maa + ssk + prim

Ltfen cv niz ile beraber ofisimize mracaat

ediniz.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Lisesi

Arkas No:3

Tel: 0 252 614 02 89

[email protected]

ELEMAN ARANIYORNeva Gayrimenkul bnyesinde altrlmak zere

*nsan likilerinde baarl,

*letiim becerileri yksek, vizyon sahibi, geliime

ak, dinamik, d grnmne nem veren,

*Sat ve pazarlama deneyimi olan veya ilgi

duyan,

*Gayrimenkul sektrne ilgi duyan ve bu

sektrde kariyer yapmak isteyen,

Gayrimenkul danman alnacaktr.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Lisesi

Arkas No:3

Tel: 0 252 614 02 89

[email protected]

ELEMAN ARANIYORT.C. MULA VALL

Aile ve Sosyal

Politikalar l Mdrl

bnyesinde Fethiye

lesi ve evre

Beldelerinde ocuk

Evleri kiralanacaktr.

Kira bedeli Mula l

zel daresi tarafndan

karlanacak olan

evlerin en az 3+1 oda,

betonarme olmas

koulu ile Kiralk evi

olan ahslarn Fethiye

Erkek Yetitirme

Yurduna bavurmalar

durumunda

deerlendirmeye

alnacaktr.

rtibat: TUNCAY

AYBARS

Telefon: (252)612 55 64

12 ay boyunca ak olan restoranmzda srekli alacak

tecrbeli ynetici, ef, garson ve komiler aranyor.

Bilgi iin: 0252 612 99 69

ELEMANLAR ARANIYOR

Oto Kurtarma da grev alacak dinamik, srekli alacak,

dolgun maal, kendine gvenen kalifiye

ofr arkadalar aranyor.

Bilgi iin: 0533 275 96 82

DOLGUN MAALA ALIACAK OFR ARANIYOR

7/24 VETERNER 0535 629 20 80

Faralya Kabak koyunda Satlk Sanat Kamp Mstakil ev

1000 m2 arazi ierisinde mstakil resmi yolu olan

5 oda 1 salon 3 banyolu binas ile satlktr..

Kabak koyuna 10 dk yry mesafesindedi

Performansım e

1. Siyaset Bilimci Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 7 Prof Ali Çarkoğlu Mehmet Fatih Türker Elif İçören 2. EDİTÖRDEN 3 Merhaba, Liderlik konusunu işlediğ- imiz geçen…

Performansım e

View 759

Download 0

Embed Size (px) 344 x 292429 x 357514 x 422599 x 487

DESCRIPTION

aidiyet,bağlılık

2. EDTRDEN 3 Merhaba, Liderlik konusunu iledi- imiz geen saymzda li- derlik tarznn performansa etkisinden de bahsetmitik. Bu saymzda olduka gn- demde bir konu olan Aidiyet ve duygusal ballk kavram- larn irdeliyoruz. AYIMIZIN TEMASI: ADYET HAYATIN NDEN: ar merkezi sektrnde tu- tundurma konusunda baarl ve yaratc ilere imza atan Turkcell Global Bilgi, neler yapyor da bunu ba- aryor haberde bulacaksnz. e alm mdr Elif ren Y kuann beklentilerini de zetledi aslnda. Kurumsal aidiyetle mteri ball arasndaki ilikiyi vurguladlar. Dou Otomotiv K mdr Mehmet Fatih Trker aidiyeti, ak ve tutku ile almak olarak nitelendirir- ken, mavi yakallarda yaptklar almalara da dein- di. Kendilerine deerli grleri iin teekkr ederiz. AKADEMK GR: Konu, aidiyet olunca seim- lerin hemen ardndan siyasi kimlik ve semen aidi- yeti kavramna da deinmek istedik. Ko niversitesi Profu siyaset bilimci Ali arkolu ile grtk. AKP nce ve sonras toplumsal gelimeleri, semen tercih- lerindeki deiimleri ve partizan kimlik kavramn biz- lerle paylat ve ok deerli sentezler yapt. Mutlaka oyunuz. Deerli hocamza verdii bilgiler iin teekkr ederiz. FLM/VDEO: Marc Abrahamn ynettii Flash Of Genius, gerek bir hayat hikyesinden uyarlanm ve bir insann deerlerine olan aidiyet duygusunu olduk- a iyi bir ekilde ortaya koyan bir film. rettii cam sileceinin dnya devi bir otomobil firmas tarafndan kopyalanmasnn ardndan verdii byk mcadele- nin yks. Daniel Pink TED Talkstaki konumasnda Moti- vasyon kavramna yepyeni bir bak as getiriyor. KTPHANE: Drive kitabnda Daniel Pink, moti- vasyon, aidiyet ve performans konusunda doru bildi- imiz yanllar bize akc bir dille anlatyor. Her yne- ticinin mutlaka okumas gereken bir kitap. Daha nce Kariyer.net Dergisinde yaynlanan ma- kalemi karm olanlar iin bu saymzda yaynlyo- ruz. Bal kurumsal aidiyet ve performansa etkisi. Peryn, Koluk sayfalarmz devam ediyor. Bedenimizle ruhumuzun ayn yerde olaca bir ya- am dileimizle Sevgi ve sayglarmzla, BAAK TECER www.basaktecer.com [email protected] NDEKLER 3. ……………………………………………………………… Editrden 4. ……………………………………………………………… Peryn 6. ……………………………………………………………… Akademik Gr (Prof. Ali arkolu) 9. ……………………………………………………………… Hayatn inden (Elif ren – Turkcell Global Bilgi) 13. …………………………………………………………. Hayatn inden (Mehmet Fatih Trker – Dou Otomotiv) 18. …………………………………………………………. Koluk ve Mentorluk (Demet Uyar) 20. ………………………………………………………….. Makale (Basak Tecer) 22. ………………………………………………………….. Ktphane 23. ………………………………………………………….. Film/Video 3. 4 Trkiyenin insan ynetiminde lider sivil toplum kuru- luu Trkiye nsan Ynetimi Derneinde (PERYN), 23. Dnem Ynetim Kurulu Mart sonu itibaryla greve balad. Yeni ynetim ilk olarak PERYNn Gele- ceini Tasarlyoruz balkl Strateji Toplantsnda insan ynetimi alannda markalam kiiler ve uzman yeteneklerle bir araya geldi. Toplantda daha gelimi bir Trkiye ve daha iyi bir gelecek iin PERYN ve stratejik odak alanlar ele alnd. PERYN ye- ni dnemde KOBlerde insan ynetimi ve kadn liderlerin geliimi bata olmak zere yelik ve i gelitirme, kamu ilikileri ve yetenek ynetimine odaklanacak. Trkiye nsan Ynetimi Dernei (PERYN) 23. Dnem Ynetim Kurulu 26 Martta dzenlenen Olaan Genel Kurul ile belirlendi. 2014-2016 d- neminde grev yapacak yeni ynetim PERYN Bakan, Merck Grup, EMEA Blgesi Yetenek ve Geliim Uzmanlk Merkezi Direktr Sevilay Pezek Yangn liderliinde almalarna balad. Yeni ynetim ilk olarak PERYNn Geleceini Tasarlyoruz balkl Strateji Toplantsnda insan ynetimi alannda markalam kiiler ve uzman ye- teneklerle bir araya geldi. Toplantda daha gelimi bir Trkiye ve daha iyi bir gelecek iin PERYN ve stratejik odak alanlar ele alnd. PERYN yeni d- nemde KOBlerde insan ynetimi ve kadn liderlerin geliimi bata olmak zere yelik ve i gelitirme, kamu ilikileri ve yetenek ynetimine odaklanacak. Egon Zehnder International Ynetici Orta Murat Yeildere moderatrlnde geni katlmla gerekleen PERYN ODAINA KOBLER VE KADINLARI ALDI 4. 5 Strateji Toplantsnda, grup almalarna PERYN Bakan Yardmcs ve Boyner Holding A.. K, Sr- drlebilirlik, letiim Bakan Yardmcs dil Trk- menolu, PERYN Bakan Yardmcs ve Turkcell Superonline CFOsu nder enol, Ynetim Kurulu yelerinden Baxter nsan Kaynaklar Direktr Asl Dizdar, Turkcell Grup Kdan Sorumlu Genel Mdr Yardmcs Meltem Kalender ztrk, Vodafone Tr- kiye, Kdan Sorumlu cra Kurulu Bakan Yardmcs Pnar Kalay, TAV Havalimanlar Holding, Destek Bakan Yardmcs Yiit Ouz Duman liderlik etti. Gruplar PERYNle ilgili olarak, Neleri iyi yapyoruz, nerelerde farklyz, nerelerde glyz sorularn yantladlar, Hayallerimiz, neleri baarmak isterdik, neleri farkl yapabiliriz konusunda grlerini paylatlar. Odak alanlar olarak belirlenen KOBlerde insan ynetimi, kadn liderlerin geliimi ve etkinliinin artrlmas, yelik ve i gelitirme, kamu ilikileri ve yetenek ynetimi alanlarnda gelitirilecek projeler iin beyin frtnas yaptlar. PERYN Bakan Sevilay Pezek Yangn, insan ynetiminin kurumlarn etkinliini artrmada en nemli yetkinlik- lerden birisi olduunu belirterek yeni dneme ilikin hedeflerini yle zetledi: Yeni ynetim kurulumuz insan ynetimi alannda rnek uygulamalara imza atan alannda lider olan insan ynetiminden sorumlu liderlerden oluuyor. nmzdeki dnemde bireyleri ve kurumlar gelitirirken ayn zamanda Trkiyede insan ynetimini gelitirmeyi de hedefliyoruz. nsan ynetimi dediimiz zaman konu doru insann se- iminden, eitimine, yetenek ynetimine; liderlik eitimleri ve etkinliklerinin artrlmas, insan yne- timi profesyonellerinin geliimine; i gvenlii ve salndan endstriyel ilikilere uzanan ok geni bir yelpazeyi kapsyor. Yeni dnemde KOBlerde insan ynetimi uygulamalar geliimi, kadn liderlerin geliimi ve etkinliinin artrlmas, yelik ve i gelitirme gibi projele- re odaklanacaz. Ayrca 2016da Trkiyedetmdnyainsanynetimi derneklerini de arlayacamz Dnya nsan Ynetimi Kongresini de organize edeceiz. Yeni Yne- tim Kurulu olarak derneimizdeki profesyonel ekibin bilgisi, birikimi ve yelerimizin desteiyle bu hedefleri gerekletireceiz. 5. AKADEMK GR6 Aidiyet kavramnda ok nemli bir role sahip olan partizan kimliini Siyaset Bilimci Ko niversitesi Prof. Ali arkolu ile konutuk. Aidiyet ve partizan kimliin oluumunda ok deerli sentezlerini bizim- le paylaan hocamz bakn neler dedi: Siyaset Biliminde aidiyet kavram nedir? Aidiyet kavram, yani bir partiye kendini ait his- setme tartmalarda yer bulmaz genelde. Parti- zan kimlik dediimiz bir kavram vardr. Parti kimli- ini ne derecede benimsediiniz balamnda ba- klan bir konudur siyaset biliminde. Peki partizan kimlik nasl oluur? nsanlar, ncelikle bir aileye douyorlar. Bu ai- le, sosyal bir evrenin iinde yer alyor. Aile iin- deki ilikiler, ailenin sosyal tercihlerini, bir anlam- da ideolojilerini ekillendiriyor. Bu perspektiften bakldnda,genel olarak insanlarn siyasi tercih- leri byk lde sabit kalacak ekilde ocukluk- tan itibaren belirlenmi oluyor. nsanlar 18-20 yalarna geldiklerinde sahip olduk- lar, dnya gr, siyasi gr ve tercihleri asln- da btn yaamlar boyunca ayn kalmaya devam ediyor. Butabii siyasal sistemin, radikal deiiklikler geirmedii varsaymyla, sreklilik kabul edilebilir oluyor. Yani ABD ve ngiltere gibi askeri rejim d- nemi yaamayan, partilerin bir alp bir kapand bir lke deilseniz geerli. Partilerin bu tarz lke- lerde sylemleri hemen hemen ayn kalyor. Srek- lilik ierisinde de, ocukluunuzdan itibaren nce aileniz, daha sonra da bunun etrafna izdiiniz ve gitgide genileyen dairelerle, iinde bulunduunuz sosyal evrenin tercihleriyle uyum iinde bir kimlik oluturuyorsunuz kendinize. Bu konuda yaplan almalarda rnein; ilkokul andaki ocuklarn dahi kendi tabirleriyle bir par- tiyi tuttuklar belirleniyor. Zaman iinde takip ettii- nizde de bu tercihlerin pek de deimediini g- ryorsunuz. Yani insan, 7sinde neyse 18inde de aa yukar o oluyor. Trkiyede AKPnin partizan kimlii yerleti mi sizce ?Dier partiler iin durum nedir? AKP, ancak 2001 ylnda kurulmutur. 2001 y- lnda yetikin olan biri iin, o dnem ncesinde si- yasi sosyalizasyonunu ekillendirmi ve bir anlam- da kendisini temsil eden partililer vard. Kiilerin, yeni kurulan bir partiyi kabul etmeleri ve o kimliin iinde sosyallemeleri aslnda vakit alan bir eydir. AKPnin uzun dnemde iktidarda kalmasndan do- lay byk bir avantaj oldu elbette gndemi belirle- mekte. Ancak, muhalefet partisi iseniz, ayn dere- cede ve younlukta basnda ve medyada yer bula- madnzdan, insanlarn sizi kabul etmesi de da- ha zor oluyor elbette. Bu adan bakldnda, AKPnin partizan kimlii Trkiyede olumutur. Mesela; 2001 ylnda 7 ya- nda olan biri, bugn 20 yanda. Yani 1994 do- umlu biri iin AKP var ve baka alternatifleri gz- lemedi bu insanlar. Ancak 1984te doanlar iin bu siyasi sosyalleme daha arlkl olarak ; ANAP, DSP, MHP erevesinde gereklemitir diyebi- liri. Elbette bu partilerin bu siyasal sosyallemeyi AL ARKOLU Siyaset Bilimci ADYETTEN OK PARTZAN KMLK VARDIR PART TERCH KK YALARDA YAPILMAYA BALAR. 6. 7AKADEMK GR ne kadar baaryla ynetebildiklerine de baldr bu sylediim. dir. Baz partiler oldum olas vard: CHP, MHP gibi. Ancak BDP gibi ismi deien partilerin kendilerine semen balamalar baka faktrlerin etkisiyle olu- yor. Etnik kimlik, bu parti semeninde daha etkili. Partilerin kimliinde deiimler olur mu? Bu deiimlerin partizan kimliine ve semenin ai- diyetine etkisi ne olur? Parti aidiyetlerinde, deiik dnemlerin ve d- ntrclerin etkisi vardr. Ekonomik kriz dnem- lerinde ve siyasal krizlerde de partiler kimlik de- itirebilir. rnein; ABDde byk buhran ncesi Demokrat Parti ile sonras ayn deildir. Ayn e- kilde CHPnin de 1960 ve 1980 askeri rejimi nce- si ve sonras ayn parti olduunu iddia etmek zor- dur. Dolays

Recommended

Referans :
pdffox.com
vdocuments.mx
pdfslide.tips
vdocuments.net
dokumen.tips

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu