News

“Neşe Doluyor İnsan”

Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan!

Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan!

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun…

Ulusal Egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük MilletMeclisinin açılışının 99. Yıldönümü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük ÖnderAtatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramımızı kutladık.

Ulusal Egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük MilletMeclisinin 23 Nisan 1920’de açılışının 99. yıldönümü ve Cumhuriyetimizinkurucusu Büyük Önder Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi ilçemiz Kaman’dasadece okulların bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız ŞartsızMilletindir” diyerek tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünya çocuklarıarasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barışiçinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yılcoşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıldönümükutlamaları Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin konulmasıylabaşladı ve bitti. Bayram kutlama etkinlikleri ise ilköğretim okullarınınbünyesinde ayrı ayrı gerçekleştirildi.

23 Nisan kutlamalarına öğretmen, öğrenci ve velileriylebirlikte hazırlanan ilçemizdeki ilkokul ve ortaokullarda kermes, halk oyunlarıgösterileri, rontlar, skeçler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Resmi Program

Bayram kutlamalarına öğrenci velilerinin yanı sıra mahalle halkı da ilgi göstererek çocuklarının bayramlarına sahip çıkarlarken, ilçe protokolü Faik Güngör İlkokulunda gerçekleştirilen bayram kutlamalarına katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldular. / İbrahim AKTÜRK

60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulunda çocukların 23 Nisan kutlama etkinliklerinden bir kesit…

34 11 Dk 03 Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan by Lucy Lu

Stream 34 11 Dk 03 Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan by Lucy Lu from desktop or your mobile device

34 11 Dk 03 Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan by Lucy Lu

JavaScript is disabled

You need to enable JavaScript to use SoundCloud

34 11 Dk 03 Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan

Your current browser isn’t compatible with SoundCloud. Please download one of our supported browsers.Need help?

Sorry! Something went wrong

Is your network connection unstable or browser outdated?

Popular searches

Nee Doluyor nsan – eitimpedia

Nee Doluyor nsan - eitimpedia

28 Nisan 2017 Cuma

Lisans eitimini Hacettepe Üniversitesi Snf Öretmenlii bölümünde, Türkçe Öretmenlii yan alan ile yüksek lisans eitimini de Ankara Üniversitesinde Yaratc Drama alannda tamamlad. Bilkent Üniversitesi Hazrlk Okulunda (BLIS) ve Özel zmir SEV Okullarnda öretmenlik ve yöneticilik yapt. stanbul’da Tarabya ngiliz Okullar lkokul Müdürlüü görevinde bulundu.

Çada Drama Dernei zmir ubesinin kuruluunu ve bakanln yürüttü. Forum Tiyatro, snfta yaratclk, çocuk yazn, alternatif eitim konular üzerinde çalyor. Eitim kurumlar, sanat akademileri, dernekler ya da çeitli kurulularn gereksinimlerine yönelik, konulu atölyeler gerçekletiriyor. Eitimpedia yazardr. PEGEM Akademi tarafndan yaymlanan “Yaratc Yazma için Yaratc Drama”, “Yaratc Türkçe Dersleri”, “Eitim Gerçeimiz” ve “112 Öretmenliime Notlar” kitaplarnn yazardr. Koza Yaynlarndan çkan 4. Snf Türkçe kitab yazarlarndandr. “Türkçe Öretiminde Yeni Yaklamlar”, “Yaratc Yazma”, “Snfta Yaratclk”, “Yaratc Dramann Yöntem Olarak Kullanlmas” konularnda bildiriler sundu ve seminerler verdi. Halen Fide Okullar’nda Okul Müdürü olarak görev yapyor.

Kimi özel okullardaki çocuklar Cadlar bayramn kutlamak ister, kostüm giyecekleri için ve eker toplayacaklar için heyecanlanrlar. Cadlar bayramnda da farkl kostümler giyerek okula giderler ve elenceli zaman geçirirler. Kimi okullar gavur adeti, kapitalist özentisi diyerek Cadlar bayramnn okullarnda kutlanmasna kar çkar, bu da bir düüncedir ve olabilir. Yasaklamak uzak tutmaya yaryor ama çocuklarn bu tür etkinliklerde elendii gerçeini deitirmiyor. Oyun oynayarak, elenerek geçecek bir kutlamay heyecanla bekleyen çocuklarn milli bayramlar da ayn heyecan ve cokuyla beklediini ne yazk ki söyleyemiyoruz. Bu durumu d mihraklarn oyunu olarak deerlendirmek yerine çocuklarn milli bayramlar için neden benzer heyecanlar duymadklarn düünmekte yarar var. Yurtdndaki birçok festival ve kutlama enlik havasnda geçiyor. Elencenin ön planda olduu bu kutlamalarn en önemli özellii de geni katlml olmas. Bizim kutlamalarmz genelde törensel bir havada geçiyor. Bu törenler de elenceden olabildiince uzak ve katlmak zorunludur anlayyla ekilleniyor.   

Anadolunun küçük ilçelerinin birinde ortaokulda okuyorum. Bayram günü okuldayz. Ben de yüze yakn sentetik mavi eofman alt ve ayn renk fanila giymi örenciden biriyim. Ergenliin hissettirdii çirkinlikle giydiimiz kyafetler bütünlemi durumda, okuldan yürüyüe geçiyoruz. çinde olmak istemediim o tek tip kyafetle bayram töreninin yaplaca alana kadar sol sa sol sa emin admlarla ilerliyoruz. Tören alannda onlarca okuldan biri de bizim okul, sra oluyoruz ve hazr olda beklememiz isteniyor. Bir mühim adam, ne kadar uzarsa o kadar mühim olacak bir konuma yapyor. Güne tepemizde, biz hazr olda, mühim adamn sözcükleri terle kark vücudumuza nüfus ediyor. Ardndan ne kadar barrsan o kadar iyidir anlayyla çaltrlm okullarn gözde ve güzide örencileri bitmeyen iirlerini okuyorlar. Uzun soluklu konumalarn ardndan ellerinde kurdelelerle bir grup kz örenci hazrlam olduu gösterilerini yapyor, arkalarda olan bizler bir ey görmesek de gösterinin bittiini alk duyunca anlyor ve alka elik ederek sramz bekliyoruz. Susuzluk bamza vururken, annesi babas törende olan çocuklara su geliyor, onlar izliyoruz. Biz cebi olmad için yanmza para alamadmz eofman altmzla yanmaya devam ediyoruz. Srann bize geldiini, hareketlenen öndeki örenciler sayesinde farkediyoruz. Bir bo alana çkyoruz. Aylarca çaltmz gibi geni bir çember yapyoruz, bizim omuzlarmza çkan arkadalarmz da üstümüzde bir çember oluturuyor ve onlarn da üstüne çkan bir grup örenci oluyor. Neye hizmetse kule yapyoruz ve ben kulenin en altndaki iman çocuklardan biriyim. Omuzlarm acyor, ordan yok olup kana kana su içmek istiyorum. Alk gelince anlyoruz, sizin de tahmin edebileceiniz gibi kulenin en üstündeki çocuk elindeki bayra açm ve selam veriyor. Milli duygular depreen izleyenler hunharca alka devam ediyor. Kimsenin kulenin altndaki iman çocuklar düündüü yok. Jimnastik alannda bir tane bile olimpik derecesi olmayan bizlerin oluturduu kule ile bu kadar gurur duymas normal midir bilmiyorum. Ad bayram olarak anlan bu törenler; yaplmas emredilen, beklediimiz, dinlediimiz, ikierli sra olduumuz ama cokuyla katlamadmz anlard ve alanlard.

Korkuyla, disiplinle, askeri düzenle, dar katlmla yaplan törenlere karym. Bir de bu törenlere eklenen, ikinci dakikadan sonra kimsenin dinlemedii uzun konumalar da cabas. Bu anlay sadece törenler için geçerli deil, 23 Nisan yaklayor, geçtiiniz ilkokullarn pencerelerine dikkatle bakn. Ayn düzenle ve simetrik olarak aslm bayraklar ve kedi merdivenlerini göreceksiniz. Çocuklarn ellerine verdiimiz bayraklar bile özgürce asmalarna izin vermiyoruz. Brakn o bayraklarla özgürce, öretmen buyruu olmadan istedikleri gibi süslesinler snflarn ve okullarn. Bu kutlamalara ve bayramlara kar olmak deil, aksine çocuklarn sevecekleri ve doyasya elenecekleri anlar yaratmak istei. Seçilen iki üç örencinin konuma yapt ve iir okuduu törenler yerine tüm çocuklarn katlm gösterdii, hatta kendi kutlamalarn organize edebildii – ekillendirebildii bayramlar neden olmasn?

Ulusal bayramlar, yaplan biçimsel törenlerle belki de gerçek anlamn yitiriyor. Neredeyse birbirinin kopyas gösteriler her yl üst üste tekrarlanyor. 29 Ekim de, 23 Nisan da, 19 Mays da bu ülkenin kurulu öyküsündeki özel ve çok önemli günler. Çocuklar için bu günleri deerli ve anlaml klmann yolunun tören anlaymz deitirmekten geçtiini düünüyorum. 23 Nisan’ çocuklarn heyecanla beklemesini istiyorsak, 23 Nisanlarda çocuklarn elenmesini ve çok mutlu olmalarn salamalyz. Özel günlerin anlam ve önemi ile ilgili farkndaln salanmasnn tek yolu tören yapmak olmayabilir. Nasl m?     

Bir yazar skandinav ülkelerindeki bir okulda katld bir kutlama töreninde yaadklarn anlatyor. “Örenciler UNESCO günü kutlamas için sra olmu, balarndaki öretmenlerle birlikte konferans salonuna gelmilerdi. Okul müdürü konuma yapm ardndan bir kaç örenci iir okumu ve konuma yapmt. Salona bir pasta geldi, alklar eliinde pasta kesilerek törende görev alan örencilere paylatrld. Törenin bittii mikrofondan duyurulunca tüm snflar öretmenleri eliinde snflara doru gitmeye balad. Tüm örenciler snflara giderken bir anons yapld, tüm örencilerin yeniden konferans salonuna gelmeleri istendi. Herkes armt. Tören bitmiti ama neden yeniden salona dönü için çar yaplmt? Tüm örenciler öretmenleri eliinde salondaki yerini aldnda okul müdürü sahneye çkm ve demin izleyici örencilerin pasta yiyemediklerini ve bunun adaletsizce olduunu belirtmiti. Dünyadaki kaynaklarn eit olarak datlmas gerektiini vurguladnda salona tüm örencilere yetecek büyüklükte bir pasta geldi ve tüm örencilere paylatrld.” Eminim okuldaki örenciler, müdürün ve arkadalarnn yapt konumay, iirleri  unutacaklar ama bu deneyimi asla unutmayacaklard.

Yöneticisi olduum okulda örenciler beceri temelli atölyeleri kendileri seçiyorlar ve seçtikleri atölyelere katlyorlar. 28 Ekim’de seçilecek atölyeler için zaman kalmadn bahane ederek kz örencilerin seçim yapmayacaklarn ve yönetim tarafndan seçilen atölyelere gireceklerini söyledik. Çocuklar çok ardlar ve kzdlar, bunun bir hakszlk olduunu söyleyip öfkelerini dile getirdiler. Birkaç erkek örenci de itirazda bulundu, bunun üstüne ben de yönetime kar çkamayacaklarn belirtip tüm atölyeleri iptal ettiimi belirttim. Örencilerden atölyelere deil snflarna gitmelerini istedim. Atölyeler iptal olmas örencileri üzmü ve kzdrmt bunun sonucu olarak da snflarda isyan balad. Haklar ellerinden alndn düünen çocuklarla hakkn ne olduunu tartmann, haklarn aramalar için ne yapabileceklerini konumann artk onlar için de bir anlam vard. Örenciler evlerine mutsuz gittiler. Ailelere de e-posta göndererek, örencilerin eve kzgn geleceklerini, okulda yaadklar hakszl anlatacaklarn ilettik. Bu süreçte bunun bir oyun olduunu söylememelerini, örencilerle haklarn almak için ne yapabileceklerini tartmalarn istedik. Ertesi gün örenciler snflarnda temsilciler seçtiler ve bu seçilen temsilciler benimle görümek istediklerini belirtti. Günün sonunda örencilere yaadklar deneyimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ile bir ilikisi olduunu söyleyerek, haklar ellerinden alnan bireylerin, tek adam tarafndan yönetilmenin, alnan kararlara itiraz edememenin ve kabulleniin ne olduunu onlara yaatmak istediimizi ilettik. Örenciler için anlaml olduunu düündüümüz bu deneyimin uzun bir konumadan daha kalc olduunu düünüyorum.

arklarla özel günlerin tarihlerini çocuklara ezberletmeye çalmak yerine, “Bugün yirmi üç nisan, hep neeyle doluyor insan” iirini ezber bozarak ezberden çkarmamz gerekiyor belki de. 23 Nisan’n gelmesini heyecanla bekleyen çocuklarn cumhuriyeti de daha çok seveceklerini düünüyorum.

[email protected]

Mjdat Ataman28 Nisan 2016 Perembe

Mjdat Ataman28 Nisan 2016 Perembe

Mjdat Ataman10 Kasm 2015 Sal

Mjdat Ataman21 ubat 2017 Sal

Mjdat Ataman11 Kasm 2019 Pazartesi

Mjdat Ataman28 Nisan 2019 Pazar

referans :
www.kamanakhaber.com
soundcloud.com
www.egitimpedia.com

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Back to top button