News

Amigdalin (B17 vitamini) kanser tedavisinde etkili mi?

Amigdalin (B17 vitamini) kanser tedavisinde etkili mi?

Amigdalin (B17 vitamini) kanser tedavisinde etkili mi?

Kategori   Amigdalin   Kanserle Mcadele   | 8/12/2016

Amigdalin, bazen letril olarak da isimlendirilmekte, ac kays veya badem olarak da bilinen meyvelerin çekirdeklerinde bulunmaktadr. Letril de ayn mana da isimlendirilmekle birlikte amigdalin’den kimyasal yaps farkl bir maddedir. Amigdalin, eftali, elma, kiraz ve erik çekirdeinde de bol bulunur. Ar tüketildiinde kanda siyanür zehirlenmesine neden olan siyanojenik bileiklerdir.

Amigdalinin kendisi zehirli olmayp, tüketildikten sonra sindirim sisteminde metabolize edilmesi ile oluan benzaldehit ve hidrosiyanik asit gibi bileikler zehirlidir.

B17 vitamini var mdr?

Bilimsel literatürde böyle bir vitamin yoktur.

Amigdalin ne için kullanlmaktadr?

Amigdalin geleneksel Çin tbbnda neredeyse 200 yldr aratrlmakta ve kullanlmaktadr. 1803 ylnda Schrader isimli aratrmac, ac kaysda amigdalin bulunduunu tespit etmi, 1837 ylnda Robiquet de ac kaysdan amigdalin bileenini ayrtrarak elde etmitir.

Öksürük ve astma kar yararl olduu ileri sürülmektedir. Laboratuar çalmalarnda damar sertliini azaltmas, böbrekte interstisyel fibrozisin azaltlmas, akcier fibrozisin azaltlmas, baklk sisteminin basklanmas, baklk sisteminin düzenlenmesi, antikanser ve ülsere kar yararl olabileceine dair aratrmalar bulunmaktadr (Du HK, Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2010. Chang HK, Biol Pharm Bull 2005. Mirmiranpour H, Indian J Pathol Microbiol 2012. Chang LW, Zhonghua Er Ke Za Zhi 2005. Do JS, Immunopharmacol Immunotoxicol 2006). Astm, bronit, amfizem, lepra, kalnbarsak kanseri, ar ve vitiligo tedavisinde alternatif ilaç olarak geleneksel kullanm vardr. Fakat insanlarda yararlar ile ilgili kaliteli çalma bulunmamaktadr.

Az yolundan kullanm neden daha fazla zehirlidir?

Amigdalin’ in, az yoluyla kullanlmasnda, damar yoluyla kullanlmasna göre daha zehirli bileenler oluur. Az yoluyla alnan amigdalin, barsaktaki bakteriler tarafndan zehirli bileik olan hidrosiyanik asite dönütürülür. Günde 4 gram veya daha fazla amigdalin’ in 15 gün az yoluyla alnmas veya 30 günden fazla damar yoluyla alnmasnda zehirlenme görülmektedir. Kalp ritiminde hafif bozulma, kalp grafisinde T dalgasnda deiiklikler oluabilmektedir. Amigdalin kesilince zehirlenme bulgular düzelmektedir. Günlük 0.6-1 gram dozlarnn tercih edilmesi zehirlenme riskini ortadan kaldrabilir (32-38).

Hidrosiyanik asit zehirlenmesi nedir? Ölümcül müdür?

Vücut normalde az miktarda hidrojen siyanidi zehirsizletirme yeteneine sahiptir. Fakat doktor önerisi ve takibi olmadan kullanlan yüksek miktarda amigdalin ile gelien hidrosiyanik asit zehirlenmesi ölüme kadar giden deiikliklere yol açar. Kan hücrelerinin oksijen tama yeteneini azaltr. Zehirlenme elma, ac kays, badem ve erik gibi meyvelerin çekirdeklerinin tüketilmesiyle de geliir. Titreme, kaslma, ba dönmesi, bulant, kusma, huzursuzluk, çarpnt, halsizlik ve ba ars geliir. Daha ciddi zehirlenmelerde solunum zorluu, bilinçte bozulma, koma, tansiyon düüklüü, akcier hasar ve ölüm geliir. Ar zehirlenmeden kurtulanlarda ciddi kalp ve beyin hasar bulgular kalr.

Amigdalin’ den oluan hidrosiyanik asit kimyasal silah olarak kullanlm mdr?

Hidrosiyanik asit, II. Dünya Sava srasnda toplama kamplarnda toplu katliamlarda kullanlan Cylon B isimli gazn yapmnda kullanlmtr.

Gdalarda bulunan hidrosiyanik asit insanlarda zehirlenme yapar m?

Kays ve badem gibi meyvelerin çekirdeklerinde bulunan hidrosiyanik asitin uzaklatrlmas için gda sektöründe özel ilemler yaplmaktadr. lem yaplmam çekirdeklerin ar tüketilmesi siyanid zehirlenmesine neden olur. Gda olarak tüketilen manyok kökünde çok yüksek miktarda bulunur ve yenmeden önce özel ilemlerden geçirilerek hidrosiyanik asit yok edilir.

Bu meyvelerin çekirdekleri salkl insanlar için tehlikeli olur mu?

Salkl insanlar tarafndan yanllkla da olsa en çok çekirdekleri tüketilen meyve elmadr. Özellikle çocuklarn elmay yerken yanllkla çekirdeklerini de yemeleri sk görülür. Birkaç elmann çekirdekleri ile beraber yenmesi sorun yaratmaz. Özellikle çekirdekler bütün olarak alnrsa çinenmez ise, kaln tabaka ile kapl çekirdek içindeki zehirli maddeler barsaklarda sindirilmez, çekirdek olduu gibi atlr. Fakat çekirdek çinenirse zehirli maddeler barsaklarda oluur. Özellikle çocuklarn hassasiyeti daha fazla olabilecei için yenmeden önce çekirdekler mutlaka ayklanmal, meyve konservesi veya meyve suyu hazrlanmasnda da elmann çekirdekleri çkarlmaldr. Ticari olarak satlan elma sularnn amigdalin içerii salk için risk içermeyecek derecede düüktür (Bolarinwa IF, Food Chem. 2015).

Kansere kar etkinlii var m?

Amigdalin son 40 ylda kansere kar en çok kullanlan alternatif ilaçtr. Temel olarak Amerika ve Meksika meneli iki farkl amigdalin bulunmaktadr. Kanser tedavisinde ilk olarak 1845’ de bir Rus doktor tarafndan kullanlmaya balanmtr. 1850’ lerde damar yolu ile kullanm için ürün gelitirilmitir. Amerikan patentli ürün daha kaliteli olmakla birlikte, günümüzde genellikle Meksika kökenli amigdalin kullanlmaktadr. Amerika’ da yaplan resmi klinik deerlendirmede93 hasta deerlendirilmi, amigdalin kullanan hastalarn 6’ snda iyi yant (2 tam, 4 ksmi yant) saptanm ve yant oranlarnn iyi olmamas nedeni ile kansere kar tbbi tedavi ilac olarak uygun bulunmamtr (Ellison NM, N Engl J Med 1978). FDA tarafndan kullanmna bal zehirlenmeler ve ölümler bildirilince,yan etkileri iddetli toksik madde olarak kabul edilip 1979 ylnda sat yasaklanmtr. Amerika’ da yaplan iki klinik çalmada kansere kar belirgin bir etkisinin olmad saptanmtr. çerdii toksik siyanid maddesi nedeni ile ngiltere’ de sadece doktor reçetesi ile kullanlabilecek ilaçlar grubuna alnmtr. Günümüzde Amerika ve Avrupa’ da genel olarak sat yasak olup, piyasada kaçak olarak bulunan ürünler Meksika menelidir. Günümüzde kullanlan kanser tedavilerinin yant ve baar ans amigdalin’ den çok daha fazladr.

Kanser çalmalarnda etkinlii nasl?

Laboratuar ve hayvan çalmalarnda çeitli kanserlere kar etkili olduu saptanm ve daha sonra kanser hastalarnda klinik çalmalar yaplmtr. Büyük çalmalarda belirgin uzun süreli kanser kontrolü salamad, yüksek dozlarda mide-barsak sistemi yaknmalar ile ba ars gibi yaknmalar nedeni ile fazla sayda yan etki görüldüü saptanmtr (Shils ME, Bull N Y Acad Med 1982. Greenberg DM, Cancer 1980. Herbert V, Am J Clin Nutr 1979. Barwina M, Przegl Lek 2013. Yang D, Thorac Cancer 2013). Bu nedenle bilimsel çalmalar sonlandrlmtr.

Neden kansere kar çok etkili olduu ileri sürülüyor?

Kanserde tbbi tedavilere karlk söylemlerde bulunulmas, basit yaklamlarla kanserin iyiletirilebilecei, ilaç sektörünün kanserin gerçek tedavisini engellediisöylemleri her çeit ortamda prim yapar. Bunu ileri süren kiiler hiçbir onkoloji eitimi olmadan insanlarn kanser tedavisini yönlendirmeye ve çeitli ürünleri önermeye çalrlar. En önemli nedeni budur.

Amigdalin hangi alternatif tedaviler ile kullanlmaktadr?

Metabolik tedavi, idrar tedavisi, diyet tedavisi, meyve çekirdeklerinin alnmas gibi dier kanserde etkinlii gösterilmemi olan alternatif tedaviler ile birlikte kullanlmaktadr.

Amigdalin kullananlar neye dikkat etmeli?

Kullanlmas önerilmemektedir. Ama özellikle C vitamini destei ile birlikte kullanlmamaldr. Sadece 3 gram amigdalin ilk dozunu alan bir kadnn, beraberinde 4800 mg C vitamini destei almas sonrasnda koma, laktik asidoz gelitii ve suni solunum cihazna baland bildirilmitir (Bromley J, Ann Pharmacother 2005). Kontrolsüz ac kays veya badem çekirdeinin youn tüketilmesi de zehirlenmeye neden olur. Bu tür zehirlenmelerde hidroksikobalamin tedavisi iyi netice verir.

Amigdalin (B17 vitamini) kanser tedavisinde etkili mi?

referans :
www.canfezasezgin.com

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Back to top button