News

Osman Hamdi Bey Evi Müzesi – Gezilecek Yerler

Osman Hamdi Bey Evi Müzesi – Gezilecek Yerler

Türk Müzeciliğinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun yetiştirdiği önemli ressamlar arasında yer almaktadır. Osman Hamdi bey Osmanlı devletinin en önemli ressam, müzeci ve arkeologdur.

Osman Hamdi Bey Evi Müzesi - Gezilecek Yerler

Türk Müzeciliğinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun yetiştirdiği önemli ressamlar arasında yer almaktadır. Osman Hamdi Bey Osmanlı devletinin en önemli ressam, müzeci ve arkeologdur. 

Sanayi-i Nefise Mektep-i Alisi ( Güzel Sanatlar Akademisi) ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran Osman Hamdi Bey Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın oğludur. Paris’e hukuk eğitimi alması için gönderilmiştir fakat hukuk eğitimi yerine resim ve arkeoloji eğitimi almayı tercih etmiştir.

Aldığı eğitim bitip İstanbul’a döndükten sonra devletin farklı kademelerinde görev yapmıştır. Müze-i Hümayun Müdürlüğüne 1881 yılında atanmış ve alanında devrim sayılabilecek Asar-ı Antika Nizamnamesini 1883 yılında hazırlamıştır. Ayrıca bu nizamname ile eserlerin yurtdışına götürülmesi yasaklanmıştır.

Bilinen ilk bilimsel Türk kazıları onunla başlamıştır. Saydam’da ve Nemrut dağında arkeolojik kazılar gerçekleştirmiştir. 

Osman Hamdi bey bu uğraşlarının arasında resim çalışmalarını da ihmal etmemiştir. “Kur’an Okuyan Kız, Silah Taciri, Feraceli Kadınlar ve dünyaca ünlü olan Kaplumbağa Terbiyecisi” en önemli eserleri arasında yer almaktadır.

1910 yılında İstanbul’da hayata gözlerini kapamış, Gebze Eski Hisar’a defnedilmiştir.

Osman Hamdi Bey Evi Müzesi, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar beldesi sınırlarında bulunmaktadır.

Eskihisar Sahili olarak bilinen bu yer denize nazır bir konumdadır. Müze Evi, Türk Müzecilik Tarihinin kurucuları arasında olan ünlü Ressam ve Arkeolog Osman Hamdi Bey tarafından 1884 yılında yapılmıştır.

Gebze Eskihisar 1884 yılında Türk Müzeciliğinin kurucusu sayılan Osman Hamdi Bey tarafından yaptırılmıştır.

Osman Hamdi Bey’in planını çizdiği yapı iki katlı olarak inşa edilmiştir. Kullanılan malzemelerin bir kısmı yurt dışından getirilmiştir.

Farklı bir tarzda inşa edilen bu yapının geleneksel Türk evlerinden farklı olduğu, Fransız mimarisinden etkilenmiş olduğu görülmektedir.

Ön cephesi deniz manzarasına bakan yapıya, çift kanatlı bir kapı aracılığıyla giriş verilmiştir. Giriş kısmının üst tarafında stilize edilmiş palet süslemelerine yer verilmiştir. Ayrıca zemin katın kapı yüzeylerine işlemiş olduğu çiçek süslemeleri son derece zariftir.

Bu yapının en ilginç yönlerinden bir tanesi balkon düzenlemesidir. İkinci kat beden duvarlarını baştan aşağı saran balkonun korkulukları oldukça dikkat çekicidir. Yapının saçak sistemlerine bitişik olarak yapılmış palet süslemeleri Osman Hamdi Bey Evi’nin her yüzeyine ayrı bir hareketlilik katmıştır. Bu uygulama pencerelerin üst kısımlarında da görülmektedir. Ayrıca yapıda semer çatı sistemi uygulanmıştır. 

Müze’ye giriş için ücret ödenmemektedir.

Müze’ye giriş haftanın 5 günü yapılmaktadır.

Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermemektedir.

09.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Toplu taşıma kullanarak gidecek iseniz, Gebze’nin ilçe merkezi olarak bilinen kent meydanında Mustafa Çoban Paşa Camii önünden kalkmakta olan ve Eskihisar Feribot iskelesine giden araçlara ve 416 numaralı otobüse binerek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özel araç ile gidecekler için de aşağıda bulunan konumdan yardım alarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adresi: Eskihisar Köyü, Gebze/KocaeliTelefon: 2 (262) 655 63 48

Eskihisar Teras Cafe

Küçükev Restaurant

Sahil Sofrası

Eskihisar Sakızağacı 

Osman Hamdi Bey Müzesi Çevresindeki Oteller

Osman Hamdi Bey Evi Müzesinin İstanbul a olan uzaklığı şahsi araçla 1 saat 22 dakika ile 1 saat 49 dakika arasında değişmektedir. Trafik durumuna bağlı olarak verilen saatler de artış veya azalış olabilmektedir.

Ülkemiz birçok değerli sanatçıya ev sahipliği yapmış ülkelerden biridir. Geniş bir etnik yapıya sahip olan ülkemizde çok farklı alanlarda sanatçılar yetişmiştir. Bazı sanatçılarımız ise birden fazla alanla ilgilenmiş ve tarihe adını yazdırmıştır. Bu sanatçılar arasında Osman Hamdi Bey de yer almaktadır. Osman Hamdi Bey Türkiye Tarihi için oldukça önemli bir sanatçıdır. Osman Hamdi Bey Evi Müzesi gezilip görülmesi önemli olan tarih kokulu bir müzedir. Hepimizin görmesi gereken mimari bir yapıdır.

Eserde genç kız leylak ağacından çiçekler toplamaktadır. Çiçeklere uzanmak için ayaklarını hafifçe kaldırıyor. Leylakların canlılığı, bahar mevsiminde bulunduğu izlemini vermektedir. Resimdeki kız, altın sarısı renkli bir bindallı elbise giymiştir. Bahçeyi kapatan ahşap paravanda altıgen motifler yer alır.

Türk resim sanatının en meşhur ve pahalı tablosu olarak kabul edilen Kaplumbağa Terbiyecisi 1906 yılında Türk ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in eseridir. Osman Hamdi Bey 1907 yılında bu tablonun ikinci versiyonu olan ve farklı ayrıntılar vererek küçük bir tablo daha çizmiş ve akıllarda soru işaretinin oluşmasına sebep olmuştur.

Cami önünde duran arzuhalciye arzuhal yazdıran feraceli iki kadının tasvir edildiği bu tabloda insanların hemen yanında iki sokak köpeği de bulunmaktadır. Eserde resmedilmiş biri mavi, diğeri siyah feraceli kadınlar, diğer tüm renkli sahneler arasında en halk tipi olandır. Osman Hamdi Bey çişitli ferace tiplerini sınıf farklılıklarını belirtmek için kullanılmıştır. 

Osman Hamdi Bey’in 1881 tarihinde bir kadını resmettiği bir tablosudur. Türk resim sanatında ilk kez tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden birisidir. 

Osman Hamdi Bey’in 1879 tarihinde çizdiği natüralist ve oryantalist izler taşıyan bir tablosudur. Resimde camın önünde sedirde oturan çubuk içmekte olan bir erkek figürü ve erkek figürünün önünde kendisine servis yapan bir kadın figürü bulunmaktadır. Türk evlerinin çini ocaklı odasını tasvir etmektedir.  

Şehzade Türbesinde Derviş tablosu 1908 yılında yapılmış, zengin giysili anıtsal figürü ile Osman Hamdi Bey’in yapmış olduğu oryantalist çalışmalarından biridir. Resimde türbenin iç mekanı belli bir açıdan görülmektedir.  

1904 tarihli bu tabloda kompozisyonun merkezinde ayakta kitap okuyan erkek figürü bir Osmanlı yapısının iç mekanında tasvir edilmiştir. Bu eser tarihsizdir. Osman Hamdi Bey bitmediğini düşündüğü yapıtları imzalamazdı. Osmanlı insanının aydın, kendinden emin ve onurlu imgesini belleklere yerleştirmek amacıyla figürleri bu şekilde resmettiği söylenmektedir.  

Abı- Hayat Çeşmesi Osman Hamdi Bey’in kendisidir. Osman Hamdi Bey resimlerindeki birçok erkek figüründe kendisini model olarak kullanmıştır. Osman Hamdi Bey’in resimlerinde figürler ön plana çıkmıştır. Başka bir deyişle Osman Hamdi Bey’in resimlerine baktığımızda kompozisyonun merkezindeki insanlar öne çıkar. 

Bu yapıtta mimarinin ön planda tutulduğu, kadının konu edildiği bir betimleme ile karşı karşıyayız. Osman Hamdi Bey’in erken tarihli çalışmalarından olan Kur’an Okuyan Kız adlı tablosunda ön düzlemde üzerinde Kur’an bulunan bir rahlenin önünde, şık giysiler içinde okumakta olan bir kadın figürü tasvir edilmiştir. Arka düzlemde ise çini kaplı duvar ve demir şebekeli, arkasından doğa kesiti görünen pencere yer almaktadır. Figürün giysisi, rahlenin örtüsü, rahle, buhurdanlık ve geometrik desenli demir şebeke Türk-İslam mimarisinin ve Osmanlı yaşam biçiminin belgeleridir. 

Osman Hamdi Bey sanat yaşamı boyunca figürlü kompozisyonlar, portre ve peyzaj türünde resimler yapmıştır. Bu yapıt türlerini farklı üsluplarda boyamıştır. Yapıtlarında Osmanlı yaşantısına, Türk insanına ve Türk sanatına yer vermiştir. Resimlerindeki konuları titiz, ayrıntıcı bir işçiliğe, gözleme ve belgeye dayalı bir yaklaşımla ele almıştır. Bunları, gerçekçi bir resim diliyle ortaya koyarak Doğu yaşamını, kültürünü ve etnografyasını resimleriyle belgelemeye ve onlara sahip çıkmaya çalışmıştır. Kendinden emin, okuyan, tartışan, içinde bulunduğu çevrenin yaratıcısı figür tiplemeleriyle Türk insanını yüceltmiştir. Bu, onu Avrupalı oryantalistlerden ayıran en önemli noktadır. 

Osman Hamdi Bey’in bu tablosunda mekanın ayrıntıları ve giysilerin sergilenmesiyle önemli görülmektedir. Çini kaplı bir duvar önünde ise biri tabure üstüne oturmuş seyirciye bakan, diğeri ayakta, ikisi ise yerde oturmakta olan giyimli dört kadın figürü betimlenmiştir. Mekan ön plandadır ve figürlere baskındır. Bu unsurlar Türk sanatının ve günlük yaşamının belgelenmesine yöneliktir. Osman Hamdi Bey daima tek eşli yaşam sürmüştür. Bu tablosunda Osmanlı kültüründeki harem geleneğini eleştiriyor olabilir.

Osman Hamdi Bey’in bu eserinde 9 kadın bir cami avlusunun dış tarafında iki ayrı grup halinde gezinti yapmaktadır. Kadınların giysileri dönemin Avrupa’sının giyim modasını andırır. Güneşten korunmak için kadınlar şemsiye kullanır. Bu durum mevsimin yaz olduğunu göstermektedir.

referans :
www.kocaeligo.com

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Back to top button