: Bitum, standart

Bitum məhsullarına dair dövlət standartları təsdiq edilib
Azerbaijan

Bitum məhsullarına dair dövlət standartları təsdiq edilib

Ölkədə istehsal olunan bitum və bitumlu büzücülərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq standartların son versiyaları əsasında AZS EN 12592:2021…
Back to top button