“İrşad əl-Əzban ila əhkam əl-iman” əsəri, əlyazma nüsxəsi, hədiyyə

Əlyazmalar İnstitutuna “İrşad əl
Azerbaijan

Əlyazmalar İnstitutuna “İrşad əl

XIII-XIV əsrin ilahiyyatçı alimi, Nəsirəddin Tusi məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Cəmaləddin Həsən ibn Yusif ibn Mütəhhər Əllamə Hillinin ərəb dilində “İrşad…
Back to top button