“Səhnə” teatrı

“Səhnə” teatrının ilk premyerası olub
Azerbaijan

“Səhnə” teatrının ilk premyerası olub

Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah cadukuni-məşhur” əsərinin motivləri əsasında “Səhnə” teatrında hazırlanan…
Back to top button